ISP NIEUWSBRIEF 7 november 2014

Gloria (stagiaire ISP) Roeland (leider Sportschool) en zijn partner Evelien | foto Martien

In deze nieuwsbrief
  • Werk
  • Vragen van de maand
  • Activiteiten ISP
  • Buurt
  • Wist je dat?
  • Eenzaamheid
  • Schulden
  • Diversen
Werk

Amsterdams OV broeinest van criminelen
Het team Veiligheid Openbaar Vervoer (VOV) constateert steeds meer criminaliteit in het OV. In totaal zijn er in 2013 zo'n 800 verdachten aangehouden. Het gaat van straatroof (119) en zakkenrollen (1427) tot vernielingen op en rond stations (369 keer) d.w.z. totaal 1915 meldingen
Lees verder >>

Vragen van de maand

Gemeenten en aanbieders tekenen contracten voor zorg in regio
In de regio's Zuid Kennemerland en IJmond hebben de regiogemeenten contracten gesloten met 30 zorgaanbieders. Zo komen ze tegemoet aan de WMO 2015 en wordt de zorg voor hen die het nodig hebben geregeld
Lees verder>>

Gemeente draait proef met de nieuwe Jeugdzorg

Amsterdam gaat dit jaar al proberen om de nieuwe inrichting van de jeugdzorg vorm te geven. Uit onderzoek bleek de huidige zorg te versnipperd, te duur en te bureaucratisch te zijn. Hoog tijd voor vernieuwing.
Lees verder >>

Activiteiten ISP

Wie ben ik - bijeenkomsten.
Haarlem: vrijdag 28 november a.s. met als thema: Wat doe ik met mijn handen? in de gezelligste huiskamer van Haarlem bij de NVSH.
En: Amstelland: woensdag 12 november a.s. met het thema "Wie ben ik en het nieuws?" in een knus hoekje van de ontvangsthal van Wijkcentrum Alleman te Amstelveen.
Voor verslagen lees verder >>

Nieuw ISP spreekuur Beverwijk bij Sportschool Toradoshi
De fitness Centra worden opgeroepen een rol te spelen in de nieuwe samenleving, Wij zijn blij met de mogelijkheid bij Sportschool Toradoshi aan de Patersweg 40, 1941 BV Bevewijk een nieuw spreekuur te starten.Het eerste spreekuur van het ISP bij de sportschool is donderdag 13 november van 14.15-15.45 uur.
Lees verder >>

Buurt
Miranda straalt weer!
Een buurtwerkster is in Veendam actief, mensen vertrouwen haar ten volle. Zij is dé warme aanwezige die de huishoudens met problemen bezoekt en stimuleert. Miranda is een van haar cliënten. De link eist doorzetten, maar doet het echt wel!
Lees verder >>
Wist je dat?

Cor serveert taart met een knuffel
Het inkrimpen van de sociale werkplaats In Veghel is geen probleem. Cor. een medewerker van Brownies&Downies, werkt er met plezier. Het Bussinessmodel met gehandicapten in de horeca is een sukses.
Lees verder >>

Gemeenten stemmen nog niet in met decentralisatie zorg
Bij de VNG stemden de gemeente in meerderheid nog niet in met de overheveling van de zorg naar de gemeenten. Als reactie daarop zette van Rijn extra geld in om de overgang toch te doen slagen. Het is immers een hele operatie.
Lees verder >>

Eenzaamheid
Eenzaamheid als thema
Het thema eenzaamheid is in deze tijd helemaal in! Uit recent onderzoek blijkt dat 8 % van de Nederlanders echt eenzaam is en 30 % matig eenzaam. Al in oktober 2010 besteedde het tijdschrift Ontwaakt al aandacht aan dit thema: met veel goede tips om ermee om te gaan!
Lees verder >>
Schulden

Steeds meer huurders onder armoedegrens
Het huurbeleid van de laatste jaren heeft de kosten van de huisvesting per maand procentueel fors omhoog gejaagd, Dit leidt tot meer en meer schulden. De Woonbond vraagt het kabinet om het huurbeleid te versoepelen.
Lees verder>>

Diversen

Slechte vooruitzichten voor veel HBO'ers
Sommige studierichtingen van het HBO bieden een goede kans op een baan. Vele andere echter minder. Ook de bezuiniging op de AOW drukt de kansen van de jonge garde op de arbeidsmarkt.
Lees verder >>

Het kabinet loodst hervorming zorg over de eindstreep
Het creeren van zorgafhankelijkheid bij iedereen die ook maar het kleinste probleem heeft, lijkt definitef verleden tijd te gaan worden.
Mmensen worden gestimuleerd zelf te doen wat ze nog kunnen al dan niet met hulp van hun omgeving..
zie verder >>

Spreekuren November '14

Op de ISP-spreekuren is iedereen met vragen of problemen welkom. U vindt er een luisterend oor, een goed advies, of directe ondersteuning. Ook op afspraak is iedereen welkom.
1. Haarlem Pletterij
Lange Herenvest 122, 2011 BX
werkdagen van 10.00 tot 16.30 uur.
2. Amstelland vrijdag 21 nov. a.s van 14.00 tot 16,00 uur in de Buurtkamer Keizer Karelpark in het MOC Lindenlaan 75 Amstelveen.
3.Midden Kennemerland op
a. donderdag 13 nov. a.s. van 12.00-13.30 uur in Wijkcentrum d’Evelaer te Heemskerk. en van 14.15 -16.45 uur in Sportcentrum Toradoshi te Beverwijk en later in de maand:
b. Spreekuur Castricum op woensdag
27 november a.s. van 15.00-17.00 uur in Geesterhage.

Bezoekadres ISP
Lange Herenvest 122 (Pletterij)
2011 BX Haarlem
tel. 023 5342206
tel. 023 5402030
GSM: 0650486221 Martien
GSM: 0618193261 Ton
Heeft u schulden?
Last van dreigende deurwaarders, problemen met betalen?
Bel meteen: 023-5342206
Heeft u juridische vragen?
Bel 023-5342206 (lokaal tarief)voor direct juridisch advies, elke werkdag van 10:00 tot 16.30 uur ; ook bij noodgevallen;
Het ISP werkt samen met het Sociaal Juridisch Steunpunt!
Bezoekwerk
Het ISP bezoekt mensen thuis en ook tijdens opname in instellingen van psychiatrie en detentie.
Als U ook zelf mensen wilt bezoeken; bel dan: 023 5342206
Column

Is het werk stiefmoederlijk behandeld
de gemeente en de zorg hebben extra gewandeld!
de bestaande spreekuren lopen door, en de sportschool mengt zich nieuw in het koor
Den Haag bepaalt wat wij kunnen dragen, door studie kan de jeugd nog kansen wagen
In Veendam wordt Miranda een flinke vrouw, in Veghel blijft Cor zijn werkplek trouw

Veel leesplezier wensen wij u weer toe

De redactie:
Martien Luijcks, Ton de Vries en
David Simonse


Meld je aan voor deze
ISP-Nieuwsbrief
klik hier


www.informatiesteunpunt.nl

Disclaimer

Afmelden voor ISP-Nieuwsbrief

Colofon
Dit is een uitgave van:
Stg InformatieSteunPunt
Postbus 475
2000 AL Haarlem