ISP NIEUWSBRIEF 6 februari 2015

Wij hebben de mooie foto van Joyce Langenacker

Wethouder Sociale Zaken Haarlem

verwijderd op

verzoek van

haar fotograaf

Michel van Bergen

via zijn juridisch medewerker

L. de Vries

tr>
In deze nieuwsbrief
  • Werk
  • Overleven/Zelfredzaamheid
  • Zorg
  • Vragen van de maand
  • Activiteiten ISP
  • Migranten-(jongeren)
  • Buurt
  • Wist je dat?
  • Eenzaamheid
  • Diversen
Werk

Eigen keus vrijwilligerswerk
In veel gemeenten kan de client die wat moet terugdoen voor zijn uitkering, zelf aangeven welk vrijwilligerswerk hij wil en kan doen.
Het ISP juicht deze werkwijze van harte toe, want iedereen wil zich toch nuttig maken op een of andere manier.
Lees verder >>

Vragen van de maand

Verplichte pil zwakbegaafden?
Van verstandelijk beperkte en verslaafde mensen wil men zwangerschap gaan voorkomen. Dat, terwijl goede buurtzorg een grote waarde heeft om ook die ouders betrokken te ondersteunen, waardoor excessen voorkomen kunnen worden. De verslaafde ouders gebruiken de drugs tegen de harde maatschappij, net als de psychiatrische pati├źnten hun medicatie gebruiken om het te redden in het leven. Leve de sociale ondersteuning uit de buurt!
Lees verder>>

Licht dement, maar toch weer op eigen benen
In Verpleeghuis de Weeligenberg te Hillegom krijgen mensen met lichte dementie weer kans om zelfstandig te wonen binnen de instelling. Zo kan ook een ex-kok weer heerlijk gaan kokkerellen aan zijn fornuis.
Lees verder >>

Overleven/Zelfredzaamheid

Wat als je een uitkering nodig hebt maar niet kunt werken?
Een klant wil een uitkering aanvragen, maar zit met teveel dingen omhoog om te kunnen werken. Toch wordt hij naar werk gestuurd, maar kan dat niet aan. Waar blijf je dan als mens? Gelukkig kwam hij bij het ISP.
Lees verder>>

De kracht van het zelfdoen: Analyse
Binnen het ISP staat de kracht van het zelfdoen centraal. Daarvan zijn verschillende vormen te onderscheiden, Hier vindt u een overzicht vanuit de jarenlange ervaring van het ISP
Lees verder >>

De kracht van het zelfdoen: Praktijk
Wanneer iemand hulp in de huishouding nodig heeft kan het ISP soms als mantelzorger actief zijn. Wanneer er het aanbod gedaan wordt: mag het een uurtje meer zijn? Dan is dat zeker niet altijd nodig, De klant kan zelf ook meehelpen, mits vriendelijk bejegend.
Lees verder >>

Zorg

Opeens is de vaste hulp weg
In Haarlem en omgeving ligt Viva Zorggroep onder vuur. Ineens staat er een nieuwe zorgverlener voor de deur die ook nog minder gaat doen. Er lijkt e.e.a. te zijn misgegaan in de communicatie rondom het nieuwe actief burgerschap dat de gemeente graag wil.
Lees verder >>

Hoe blijft de zorg betaalbaar?
Wanneer stopt men met onnodige ingrepen? Hoe krijgt de eerste lijn meer grip op de zorg. Door de huisarts een soort abbonnement met opslag erbij te geven, om onnodige dure behandelingen te voorkomen! Alleen hangt veel af van verwijzing door het ziekenhuis. Zal dat meer gebeuren?
Lees verder >>

Blijft zorgverzekering nog solidair?
Doordat de overheid de eigen bijdrage vrij heeft gegeven, kunnen mensen nu met een lage premie zonder aanvullende kosten verzekerd worden. Zo wordt de traditionele solidaire zorg, ten dele afgebouwd. Er is het risico van hoge schulden als men niet voldoende verzekerd is, maar wel zorg behoeft. Minister Plasterk legt uit waarom dit toch goed is.
Lees verder >>

Activiteiten ISP

Wie ben ik - bijeenkomsten.
Haarlem: vrijdag 27 februari a.s. met als thema: Wie ben ik en mijn aandacht? in een gezellige ruimte van de Pletterij te Haarlem.
En: Amstelland: woensdag 11 februari a.s. met het thema "Wie ben ik en mijn geloof" in een knus hoekje van de ontvangsthal van Wijkcentrum Alleman te Amstelveen.
Lees verder >> en lees verder >>

Vrijwillig(st)er gezocht in Midden Kennemerland
Het ISP zoekt een vrijwillig(st)er die wil helpen de spreekuren vorm te geven en ook om soms bij te springen bij mensen die praktische hulp of een luisterend oor nodig hebben. Men is voor ongevallen en WA verzekerd bij het ISP. Voor begeleiding en informatie bel Martien Luijcks 023-5342206 of b.g.g. 06 50486221
lees verder >>

Buurt

Buurtschap Wijthem voorbeeld voor zorgzame wijk
In een in de 60-er jaren gebouwde wijk nabij Zwolle is een echte sociale samenleving ontstaan, een lichtend voorbeeld voor andere wijken.
Lees verder >>

Migranten-(kinderen)

Eindelijk aandacht voor de jeugdwerkloosheid
Veel migrantenjongeren hebben nog geen betaald werk gevonden. In de zorg vindt men hen helaas nog maar mondjesmaat. Huisbezoeken en jongerenwerkers kunnen helpen deze jongeren te bereiken.
Lees verder >>

Eenzaamheid

Veel complotdenkers zoeken naar hun fifteen minutes of fame
Er zijn veel mensen in Nederland die in complotten geloven, net als Tarik die met Neppistool de Nos wist te bezetten. Bij hem was het doorgeschoten, maar dat kan natuurlijk ook bij anderen gebeuren. Andy Warhol meende dat iedereen wel 15 minuten beroemd zou mogen zijn.
Wij wachten op de moedige journalist die Tarik interviewt.
Lees verder >>

Diversen

Geestelijke Gezondheidszorg geïnspireerd door Antrosofie
De Antroposofische Psychiatrie gaat uit van de kracht van de (zieke) mens zelf. In het herfstnummer 2014 van het blad Stroom wordt aandacht gegeven aan: Evenwichtskunst; Ruimte voor het individu; De helende werking van poezie; en de Werking van het evenwichtsorgaan.
Lees verder >>

Agent is bijna dag per week kwijt aan verwarde personen
de politie besteedt steeds meer tijd aan mensen die verward zijn (13% van de werktijd). In de meeste gevallen gaat het hierbij helemaal niet om criminele handelingen. Er komt topoverleg om tot oplossingen te komen.
Lees verder >>

Spreekuren februari-maart 2015

Op de ISP-spreekuren is iedereen met vragen of problemen welkom. U vindt er een luisterend oor, een goed advies, of directe ondersteuning. Ook op afspraak is iedereen welkom.
1. Haarlem Pletterij
Lange Herenvest 122, 2011 BX
werkdagen van 10.00 tot 16.30 uur.
2. Amstelland vrijdag 21 febr. a.s van 14.00 tot 16,00 uur in de Buurtkamer Keizer Karelpark in het MOC Lindenlaan 75 Amstelveen.
3.Midden Kennemerland op
a. Donderdag 5 maart a.s. van 12.00-13.30 uur in Wijkcentrum d’Evelaer te Heemskerk. en van 14.15 -16.45 uur in Sportcentrum Toradoshi te Beverwijk en nog in deze maand:
b. Spreekuur Castricum op woensdag 25 februari a.s. van 15.00-17.00 uur in Geesterhage.

Bezoekadres ISP
Lange Herenvest 122 (Pletterij)
2011 BX Haarlem
tel. 023 5342206
tel. 023 5402030
GSM: 0650486221 Martien
GSM: 0618193261 Ton
Heeft u schulden?
Last van dreigende deurwaarders, problemen met betalen?
Bel meteen: 023-5342206
Heeft u juridische vragen?
Bel 023-5342206 (lokaal tarief)voor direct juridisch advies, elke werkdag van 10:00 tot 16.30 uur ; ook bij noodgevallen;
Het ISP werkt samen met het Sociaal Juridisch Steunpunt!
Bezoekwerk
Het ISP bezoekt mensen thuis en ook tijdens opname in instellingen van psychiatrie en detentie.
Als U ook zelf mensen wilt bezoeken; bel dan: 023 5342206
Column

Column

Is vrijwillig u echt lief
een vraag in deze nieuwsbrief!
De mensen hebben oren
die verplicht niet graag horen

Is vrijwillig de leuze
dan hebt u zelf de keuze
Een beroep dat echt verplicht
valt weleens zwaar, dus niet licht

We lezen over Hillegom
daar krijgen mensen licht dement
Meer vrijheden zoals dan gewend
geen betutteling maar andersom

Kunnen artsen en ziekenhuizen
orde brengen in de verwijzingen
Dan rekenen zij geen extra uren
die de patient moet bezuren


De redactie:
Martien Luijcks,
Ton de Vries en
David Simonse


Meld je aan voor de ISP-Nieuwsbrief
klik hier


www.informatiesteunpunt.nl

Disclaimer

Afmelden voor ISP-Nieuwsbrief

Colofon
Dit is een uitgave van:
Stg InformatieSteunPunt
Postbus 475
2000 AL Haarlem