ISP NIEUWSBRIEF 10 maart 2015

Crocus in het gras 7 maart 2015 Meerwijk Haarlem | foto Martien Luijcks
tr>

In deze nieuwsbrief
  • Werk
  • Vragen van de maand
  • Overleven/Zelfredzaamheid
  • Zorg
  • Activiteiten ISP
  • Migranten-(jongeren)
  • Buurt
  • Eenzaamheid
  • Diversen
Werk

Gemeente Heemskerk wijst rol bij hulp in de huishouding af.
Viva Zorg was met 100 medewerkers bij de gemeenteraaad Heemskerk.
De gemeente wees hen terecht, zonder de eigen verantwoordelijkheid te nemen. Het ISP meent dat de gemeente een rol heeft om de keukentafelgesprekken te organiseren i.s.m. cliënt, zorg, mantelzorg en verdere omgeving. Attendeer mensen ook op de Eigen Kracht Conferentie.
Lees verder >> en 10 practische punten: Lees verder >>

Vragen van de maand

Bevordert hersengymnastiek spoedig herstel?
Mensen die door een ongeval tijdelijk in bed moeten blijven doen er goed aan zoveel mogelijk de ongebruikte spieren en lichaamsdelen in hun gedachten zeer intensief te gebruiken. Dan is er minder verlies van spierkracht en ook spoediger herstel mogelijk. De kracht van de geest!
Lees verder>>

Valt het lichaam soms uit?
Soms reageert ons lichaam op spanningen met uitval. Ineens doet mijn been het niet meer, of mijn arm valt uit. Dit gebeurt niet bewust maar onbewust. Dit proces heet conversie. Lotgenoten hebben een site.
De kracht van de onderlinge steun!
Lees verder >>

Overleven/Zelfredzaamheid

Op naar de volgende 100 jaar!
Klaas Faber is een 100-jarige Haarlemmer, Samen met vele anderen houdt hij vol. Steeds meer mensen halen de 100 jaar. De kracht van het doorgaan!
Lees verder>>

Het slechte effect van goede daden.
Uit onderzoek blijkt dat mensen die een goede daad verrichten, als reactie erna soms minder goede dingen doen. Dit heet ironisch. Abraham Lincoln zei al dat er heel weinig mensen alleen maar goed zijn, de meerderheid zowel goed als slecht zijn en evenzo heel weinig alleen maar slecht. De kracht van de balans
Lees verder >>

Burn out
Burn out komt tegenwoordig vaker voor dan vroeger. Teveel stress om door te gaan op de verkeerde manier laat de mens soms vastlopen.
Ontspanning, therapie, afleiding en bezinning zijn manieren om hier weer uit te komen. De kracht van het signalerende lichaam
Lees verder >>

Zorg

Zelfsturende auto is gevaar voor humeur
Volgens verkeerspsycholoog Terholen moet je mensen nooit voetballen en autorijden afnemen, dan kunnen zij hun gramschap niet meer kwijt en werkt dat door in hun leven en hun relaties. De kracht van ontspanning.
Lees verder >>

Burgers kansloos in geldruzie met bedrijf
De bedrijven hebben vaak advocaten net als deurwaarders, hebben ingang bij de rechter. Voor de burger is een advocaat te duur. De minister wacht op bewijzen. De kracht van het bewijs.
Lees verder >>

Activiteiten ISP

Wie ben ik - bijeenkomsten.
Haarlem: vrijdag 27 maart a.s. met als thema: Wie ben ik en mijn erkenning? in een gezellige ruimte van de Pletterij te Haarlem.
En: Amstelland: woensdag 14 januari a.s. met het thema "Wie ben ik en de wet?" in een knus hoekje van de ontvangsthal van Wijkcentrum Alleman te Amstelveen.
En: Heemskerk Jansheeren d.d. 1 april 2015 van 14-16 uur Wie ben ik en mijn vrijwilligerswerk (bus 73 Ruisdaelstraat adres: Malthezerplein 1 Heemskerk)
En Haarlemmermeer Marktpleinkerk d.d. 25 april 2015 van 20-22 uur Wie ben ik en mijn voornemen? (Bus adres 340 Marktplein Hoofddorp)
Voor verslagen lees verder >>

Vrijwilligers gezocht in Midden Kennemerland
Het ISP zoekt vrijwilligers die wil helpen de spreekuren vorm te geven en ook bij willen springen bij mensen die praktische hulp of een luisterend oor nodig hebben. Men is voor ongevallen en WA verzekerd bij het ISP. Voor begeleiding en informatie bel Martien Luijcks 023-5342206 of b.g.g. 06 50486221. De kracht van de teamgeest.
lees verder >>

Buurt

Buurtlink
Voor vele steden, dorpen en wijken is Buurlink de site waar je informatie vindt over activiteiten in de buurt. De kracht van internet
Lees verder >>

Migranten-(jongeren)

Aantal daklozen in Nederland gestegen
Het aantal mensen die zonder huisvesting verder moeten neemt toe. De stijging komt vooral door een toename van migrantenjongeren in de grote steden die gebruik maken van familie, vrienden of de Maatschappelijke Opvang, om te kunnen overleven. De kracht van de vrienden en familie
Lees verder >>

Eenzaamheid

Veel ouderen eenzaam
30 % van de Nederlanders ervaart eenzaamheid Daarvan zijn velen 45+. Van de ouderen in de instellingen ontvangt ca 1/3 geen of weinig bezoek.
Veel ouderen worden na scheiding eenzaam. Eenzaamheid verhoogt ook de stress, de bloeddruk en de kans op depressie. De kracht van bezoek
Lees verder >>

Diversen

Landelijke Cliëntenraad trekt aan de bel over Schuldhulp
Mensen met schulden worden te vaak vanuit handhaaving benaderd, waardoor de schulden en de stress onnodig oplopen. De nieuwe Fraudewet is hier nog niet doorgedrongen: De kracht van de Cliëntenraad
Lees verder >>

Meer premie voor minder wachttijd

Uit onderzoek blijkt dat mensen bereid zijn meer zorgpremie te betalen wanneer zij daardoor sneller geholpen worden. Het lijkt erop alsof de zorg voor de rijken meer toegankelijk gaat worden. De kracht van het geld?
Lees verder >>

Spreekuren maart e.v. 2015

Op de ISP-spreekuren is iedereen met vragen of problemen welkom. U vindt er een luisterend oor, een goed advies, of directe ondersteuning. Ook op afspraak is iedereen welkom.
1. Haarlem Pletterij
Lange Herenvest 122, 2011 BX
werkdagen van 10.00 tot 16.30 uur.
2. Amstelland vrijdag 21 maart. a.s van 14.00 tot 16,00 uur in de Buurtkamer Keizer Karelpark in het MOC Lindenlaan 75 Amstelveen.
3.Midden Kennemerland op
a. Donderdag 2 april a.s. van 12.00-13.30 uur in Wijkcentrum d’Evelaer te Heemskerk. en van 14.15 -16.45 uur in Sportcentrum Toradoshi te Beverwijk en nog in deze maand:
b. Spreekuur Castricum op woensdag 25 maart a.s. van 15.00-17.00 uur in Geesterhage.
4. Egyptisch Spreekuur i.s.m. VEON
30 maart a.s. 12-14 uur in de Meevaart Balistraat 48 Amsterdam

Bezoekadres ISP
Lange Herenvest 122 (Pletterij)
2011 BX Haarlem
tel. 023 5342206
tel. 023 5402030
GSM: 0650486221 Martien
GSM: 0618193261 Ton
Heeft u schulden?
Last van dreigende deurwaarders, problemen met betalen?
Bel meteen: 023-5342206
Heeft u juridische vragen?
Bel 023-5342206 (lokaal tarief)voor direct juridisch advies, elke werkdag van 10:00 tot 16.30 uur; ook bij noodgevallen;
Het ISP werkt samen met het Sociaal Juridisch Steunpunt!
Bezoekwerk
Het ISP bezoekt mensen thuis en ook tijdens opname in instellingen van psychiatrie en detentie.
Als U ook zelf mensen wilt bezoeken; bel dan: 023 5342206
Column

De kracht van het Zelfdoen staat centraal, de kracht van de geest maakt spieren van staal. De kracht van onderlinge steun spreekt voor zich, de kracht van het doorgaan maakt het leven licht. De kracht van ontspanning lost spanning op. de kracht van het singalerende lichaam roept een duidelijk STOP. De kracht van balans geeft ook het goede een kans en de kracht van bewijs maakt de nieuwe minister wijs.
De kracht van Wie Ben Ik maakt mensen vrij, en de kracht van teamgeest maakt het ISP blij. De kracht van bezoek pakt eenzaamheid aan. De kracht van geld moet van de baan. De kracht van internet brengt buren bijeen, de kracht van familie en vrienden houdt de mens op de been, De landelijke clientenraad brengt de menselijke maat bij de schuldhulp in beeld

De redactie: Martien Luijcks, Ton de Vries en David Simonse


Meld je aan voor de ISP-Nieuwsbrief
klik hier


www.informatiesteunpunt.nl

Disclaimer

Afmelden voor ISP-Nieuwsbrief

Colofon
Dit is een uitgave van:
Stg InformatieSteunPunt
Postbus 475
2000 AL Haarlem