NIEUWSBRIEF 21 mei 2012

Coby Verbeek in het zonnetje bij ons standje op de vrijwilligersmarkt te Heemskerk | foto Martien Luijcks
In deze nieuwsbrief
  • Thema werk
  • Vragen van de maand
  • Activiteiten ISP
  • Buurt
  • Wist je dat?
  • Eenzaamheid
  • Schulden
  • Diversen

 
Werk

Masturberende slipjessnuiver ontslagen
Een medewerker van een tapijtreinigingszaak in Nieuw Zeeland .is wegens een zeer aparte hobby tot zijn spijt op staande voet ontslagen. (neusophalen lijdt tot slippertje)
Lees verder >>

Loonkosten Coördinator ISP
Het ISP is in bezwaar gegaan tegen de beëindiging van de loonkosten van de coördinator (via de oude ID-regeling) en hoopt nu via dit bezwaar de loonkostensubsidie weer op de rails te krijgen.
Lees verder>>

Vragen van de maand

Driftig kind, tips voor de opvoeding
Boze en driftige kinderen zijn een probleem voor de opvoeder. Hier tips om beter met deze kinderen om te gaan. Basisregels afspreken, duidelijke communicatie, en structuur bieden zijn hierbij de kern.
Lees verder >>

Blijft schelden polulair?
Pesten en schelden brengt mensen soms tot grote wanhoop, tot aan de dood aan toe. Ook degeen die pest, krijgt later vaak problemen. Leraren dienden meer alert te zijn op pesten, beledigen, negeren etc.
Lees verder>>

 
Activiteiten ISP

Wie ben ik.bijeeenkomsten
Op 25 mei a.s. houdt het ISP in Haarlem een gespreksmiddag met als thema:
Wie ben ik en mijn energie? Het wordt om 14.00 in de huiskamer van de NVSH.
Op woensdagmiddag 13 juni a,s, organiseert het ISP in Amstelveen bij Alleman om 14.00 uur een gesprek rond Wie ben ik en het geroddel, ook het mijne?
Lees verder >>

Puntadres voor adreslozen
Coby Verbeek, onze veldwerker uit Schagen heeft een belangwekkende ontdekking gedaan. Alle adreslozen die in Nederland verbleven, kunnen via hun laatste gemeentelijk inschrijfadres een puntadres realiseren.
Lees verder>>

 
Buurt

De kracht van vrouwen in de Kolenkit
In Amsterdam West wordt ernaar gestreefd om ondanks de crisis, gemotiveerde vrouwen toch aan het werk te helpen.
Lees verder >>

Buurlink.nl

Een nieuwe ruilhandel is ontstaan via internet: t.w. Buurtlink.nl. Hier kunnen buurtbewoners hulp- en aanbod online plaatsen. Hierop kan door anderen gereageerd worden.
Lees verder>>

 
Wist je dat?

Ex-verslaafden nu een eigen magazine
Voor mensen die met verslaving (alcohol. medicijnen, drugs, sex etc) te maken hebben gehad, is nu een blad Lef-magazine gestart.
Lees verder >>

Stop het zieligheidsdenken
Staatsecretaris de Krom vindt dat het maar afgelopen moet zijn met zielig doen!
Er wordt nu gewerkt naar vermogen. Luuk Koelman reageert
Lees verder>>

 
Eenzaamheid
Steeds meer Nederlanders eenzaam
De eenzaamheid in ons land neemt schrikbarend toe. Vooral jong volwassen schijnen ermee te maken te hebben. Ouderen minder dan gedacht. Men vindt dat mensen teveel op zichzelf zijn gericht, en te weinig sociaal.
Lees verder >>
Schulden
Steeds meer werkenden kampen met schulden
Al een kwart van de Nederlanders heeft betalingsachterstanden. Voor het eerst hebben meer werkenden dan uitkeringsgerechtigden schulden.
Lees verder >>

Diversen

Wij veroordelen de daad, niet onze ouders
De kinderen van ouders in het gevang, doen mee met het tv-progamma "Je ouders in de lik". Claudia Schoemacher presenteert dit. Het doel is zicht geven op de betekenis die de detentie van ouders op het kind heeft.
Lees verder >>

Geen schaamte meer voor haar brandwond
Het Brandwondencentrum organiseert een campagne Hot no matter what, om mensen te stimuleren zichzelf te zijn. Een studente verbergt in deze campagne haar brandwond t.g.v. een hete koffiepot als peuter, niet langer.
Lees verder>>

Spreekuren

Bij de ISP-spreekuren is iedereen met vragen of problemen welkom. U vindt er een luisterend oor, een goed advies, of directe onder-steuning. Ook op afspraak is iedereen welkom..
1. Haarlem Volhardingstraat 2
dagelijks van 10.00 tot 16.30 uur.
2. Amstelland op vrijdag 14 juni a.s. van 14.00-16,00 uur in de Huiskamer Amstelveen, van der Hooplaan 180 te Amstelveen.
3. Midden Kennemerland is op elke 2e en 4e dinsdag v.d. maand t.w. 22 mei en 12 juni a.s. om: - 12.00-13.30 uur te Beverwijk Partycentrum Adrichem ; en
-14.00-15.30 uur te Heemskerk Wijkcentrum d’Evelaer

Bezoekadres ISP
Volhardingstraat 2
2032 SX Haarlem
tel. 023 5342206
tel. 023 5402030
Mobiel: 06 50486221 Martien
Mobiel: 06 18193261 Ton
 
Heeft u schulden?
Last van dreigende deurwaarders, problemen met betalen?
Maak snel een afspraak met het ISP!
bel: 023 5342206

 
Heeft u juridische vragen?
Bel 023 5402030 voor direct juridisch advies, elke werkdag van 10:00 tot 16.30 uur (lokaal tarief). of In noodgevallen:
06 50486221.
Het ISP werkt samen met het Sociaal Juridisch Steunpunt.
 
Bezoekwerk
Het ISP bezoekt mensen thuis en ook tijdens opname in de instellingen van de psychiatrie en detentie.
Als U ook zelf mensen wilt bezoeken;
bel dan: 023 5402030
 
Column

Deze maand ging het er mogelijk wat heftiger aan toe dan in de vorige maanden.
Wellicht dat u via onze e-mail hierover een gefundeerde mening wilt melden.
Wij kregen een demissionaire regering en mogen 12 juni a.s. weer naar de stembus. Ondertussen hebben 5 kamerfracties het Lente-akkoord gesloten, waardoor o.a. de bezuinigingen op de GGZ en de sociale werkplaatsen weer zijn uitgesteld. Tegelijkertijd verschijnen er berichten over de toename van psychische problemen en vestigt men de hoop op de zorgzame sociale samenleving, met als kernbegrip Transitie. Hierover worden en zijn veel bijeenkomsten belegd, waaronder die op 12 september a.s in de Philharmonie te Haarlem hier kunt u zich aanmelden.
Wij wensen u voorzover nodig, veel betrokkenheid, inlevingsvermogen en als het kan een opbouwende gedachte over het ISP.

Martien Luijcks en Ton de Vries

 

Meld je aan voor deze ISP-Nieuwsbrief
klik hier


www.informatiesteunpunt.nl

Disclaimer

Afmelden voor ISP-Nieuwsbrief

Colofon
Dit is een uitgave van:
Stg InformatieSteunPunt
Postbus 475
2000 AL Haarlem