NIEUWSBRIEF 20 juni 2012

Sandra Duku, nieuwe ISP-vrijwilligster Amstelveen | foto Martien Luijcks
In deze nieuwsbrief
  • Thema werk
  • Vragen van de maand
  • Activiteiten ISP
  • Buurt
  • Wist je dat?
  • Eenzaamheid
  • Schulden
  • Diversen

 
Werk

Werkloosheid zal blijven stijgen
Nederland heeft een traditie van een late groei van de werkloosheid. Waar in andere landen de werkloosheid daalt, blijft die in ons land nog even stijgen.
Lees verder >>

Loonkosten coördinator ISP
De hoorzitting van het bezwaar tegen de beëindiging van de loonkosten van de coördinator (via de oude ID-regeling) is goed waargenomen door Ton de Vries, Marijke Antoni en Martien Luijcks. We wachten op de uitspraak.
Lees verder>>

Vragen van de maand

EInde van wollensokken psychologie?
Psycholoog Wijnberg houdt van mensen maar wil de problemen die ze hebben op confronterende manier aanpakken. Daardoor wordt een beroep gedaan op hun eigen veerkracht.
Lees verder >>

Een erfenis? Nee dank u, liever niet
Als je liever niet erft van iemand, omdat je die persoon liever buiten je levenssfeer wil houden, of om andere redenen, dan kunt u een erfenis weigeren of zgn. beneficiair aanvaarden.
Lees verder>>

 
Activiteiten ISP

Wie ben ik - bijeenkomsten
Op 29 juni a.s. houdt het ISP in Haarlem een gespreksmiddag met als thema:
Wie ben ik en mijn heden? Het begint om 14.00 in de huiskamer van de NVSH.
Op woensdagmiddag 11 juli a,s, organiseert het ISP in Amstelveen bij Alleman om 14.00 uur een gesprek rond: Wie ben ik en mijn jaloezie?
Lees verder >>

Arabische les
Emad, secretaris ISP, geeft elke zondagmiddag Arabische les in het Basishuis aan de kinderen van migranten. Dit om de kinderen handvatten te geven om met hun familie in den vreemde goed te kunnen communiceren
Lees verder>>

 
Buurt

GGZ gaat vaker thuis behandelen
Minister Schippers heeft een afspraak gemaakt met de Psychiatrie. Minder opnames en meer thuisbegeleiding is het devies. Ook de omgeving wordt hierbij betrokken.
Lees verder >>

De buurt bestuurt

Een burgerinitiatief uit Rotterdam (het nieuwe Westen); men stelt voor elke wijk iedere maand 3 speerpunten op. Hieraan wordt dan door burgers, beroeps en overheid gewerkt. Het gevaar van teveel overlastbestrijding ligt hier op de loer.
Lees verder>>

 
Wist je dat?

Tweetalige rijkdom
Vaak denkt men dat het praten in de eigen taal door een ouder van anderstalige afkomst de integratie in de weg staat. Dit is echter onjuist. Praten met je kind in de eigen taal geeft dieper contact en verrijkt het kind.
Lees verder >>

Grotere kans om te sterven op je verjaardag
De kans om te sterven op je verjaardag is volgens Zwitsers onderzoek groot.
Stress speelt hierbij mogelijk een rol. Misschien ook omdat mensen gevaarlijke activiteiten uithalen op hun verjaardag. Tevens nieuwtjes over hoeveel mensen tegelijk jarig zijn en over dik worden door genen
Lees verder>>

 
Eenzaamheid
Eenzaam betekent niet altijd alleen zijn. Als je een geliefde verliest bijvoorbeeld.
Het is daarom altijd belangrijk om meerdere verschillende contactmomenten in de week te hebben. Zie bijgaande link pag.2.
Lees verder >>
Schulden

Incassomarkt is bikkelharde markt
De schuldenmarkt is een levendige handel. Er wordt veel verdiend. De incasso-bureaus handelen stevig met uw en mijn schulden.
Lees verder >>

Diversen

TBS-Klinieken onderbezet
In de TBS-klinieken is sprake van een onderbezetting van personeel. Daardoor ontstaan onveilige toestanden binnen de kliniek, en krijgen de patiënten niet het verlof waarop ze recht hebben.
Lees verder >>

Patiënt geeft 8, maar apotheek kan nog beter

Mensen beoordelen apotheken met "goed" maar het moet beter! Geen strijdige medicijnen bij snelle of langzame stofwisseling meer, met het enheidspatiënten- dossier krijgt de patiënt een doelmatiger behandeling.
Lees verder>>

Spreekuren

Bij de ISP-spreekuren is iedereen met vragen of problemen welkom. U vindt er een luisterend oor, een goed advies, of directe onder-steuning. Ook op afspraak is iedereen welkom..
1. Haarlem Volhardingstraat 2
dagelijks van 10.00 tot 16.30 uur.
2. Amstelland op vrijdag 20 julii a.s. van 14.00-16,00 uur in de Huiskamer te van der Hooplaan 180 te Amstelveen.
3. Midden Kennemerland is op elke 2e en 4e dinsdag v.d. maand t.w. 26 juni en 10 juli a.s.
om: - 12.00-13.30 uur te Beverwijk Partycentrum Adrichem ; en
-14.00-15.30 uur te Heemskerk Wijkcentrum d’Evelaer

Bezoekadres ISP
Volhardingstraat 2
2032 SX Haarlem
tel. 023 5342206
tel. 023 5402030
Mobiel: 06 50486221 Martien
Mobiel: 06 18193261 Ton
 
Heeft u schulden?
Last van dreigende deurwaarders, problemen met betalen?
Maak snel een afspraak met het ISP!
bel: 023 5342206

 
Heeft u juridische vragen?
Bel 023 5402030 voor direct juridisch advies, elke werkdag van 10:00 tot 16.30 uur (lokaal tarief). of In noodgevallen:
06 50486221.
Het ISP werkt samen met het Sociaal Juridisch Steunpunt.
 
Bezoekwerk
Het ISP bezoekt mensen thuis en ook tijdens opname in de instellingen van de psychiatrie en detentie.
Als U ook zelf mensen wilt bezoeken;
bel dan: 023 5402030
 
Column

De zomer is begonnen.
Weer meer mensen die werk zoeken.
Een melange van onderwerpen stelt deze nieuwsbrief aan de orde:
Is de wollensokken psychologie van de baan? Hoe omgaan met een erfenis?
Het ISP staat open voor een goed gesprek!
Met elkaar, met mensen in je eigen omgeving, maar ook met mensen in het buitenland, vaak ook familie. De wijken zijn en blijven belangrijk: met regie van de burger en oog voor de rafelranders!
De verjaardag is iets speciaals en wordt soms heel bijzonder. De schuldenmarkt is opvallend bezig, soms ook hard voor gewone mensen. De TBS-er komt niet meer buiten omdat er de te weinig personeel is. De apotheek doet het goed, maar het kan beter.
Wij wensen u veel plezier met deze nieuwsbrief.

Martien Luijcks &&&&& David Simonse


Meld je aan voor deze ISP-Nieuwsbrief
klik hier


www.informatiesteunpunt.nl

Disclaimer

Afmelden voor ISP-Nieuwsbrief

Colofon
Dit is een uitgave van:
Stg InformatieSteunPunt
Postbus 475
2000 AL Haarlem