NIEUWSBRIEF 21 juli 2012
Kim Sommer, David Simonse en Ton de Vries (vrnl) genieten lekker van het eten | foto Martien Luijcks
In deze nieuwsbrief
  • Thema werk
  • Vragen van de maand
  • Activiteiten ISP
  • Buurt
  • Wist je dat?
  • Eenzaamheid
  • Schulden
  • Diversen

 
Werk

Aanpak pesten op werk levert miljarden op
Als er serieus werk gemaakt zou worden van vervelende omgangsvormen op het werk, zou dat de samenleving 4 miljard euro per jaar schelen. De ondernemings-raad kan het onderwerp op de agenda zetten om goed beleid te ontwikkelen.
Lees verder >>

Loonkosten coördinator ISP
Het ISP wacht nog op de uitspraak van de commissie van bezwaar van de gemeente Haarlem. Op hoop van zegen!
Lees verder >>

Vragen van de maand

Hoe attractief is het flexcontract in de zorg?
Uit onderzoek van de ABVAKABO blijkt dat door de zgn Flex-contracten veel werkers in de zorg minder gemotiveerd raken, en eerder ermee willen stoppen.
Lees verder >>

Doet de overheid genoeg aan de Jeugdwerkloosheid?
De jeugdwerkloosheid is echt een groot probleem dat eigenlijk slechts zeer gedeeltelijk zichtbaar is. De FNV roept de overheid om op hier goed onderzoek naar te doen
Lees verder >>

 
Activiteiten ISP

Wie ben ik - bijeenkomsten
Op 27 juli a.s. houdt het ISP in Haarlem een gespreksmiddag met als thema:
Wie ben ik en mijn gewoonten? Het begint om 14.00 uur in de gezellige huiskamer van de NVSH.
Op woensdagmiddag 8 augustus a,s, organiseert het ISP in Amstelveen bij Alleman om 14.00 uur een gesprek rond het thema: Wie ben ik en mijn fatsoen?
Lees verder >>

Standje ISP Schagen
Op 7 augustus a.s. is er in Schagen een braderie. Het ISP is daar aanwezig met een standje waar iedereen aan kan wippen voor een praatje of informatie. U kunt hier ook kennis maken met Coby Verbeek en Martien Luijcks.
Lees verder>>

 
Buurt

Spanningen tussen buurtbewoners lopen in veel buurten op.
15 % van de Amsterdammers heeft emotionele spanningen met buurtgenoten uit een andere cultuur en 13 % mijdt elkaar daarom. Mulicutti gaat ook vaak goed!
Lees verder >>

 
Wist je dat?

Meer luieren, minder werken
Ontspannen, nietsdoen, luieren en nadenken lijken populair te zijn. Men vermoedt dat het met de recessie te maken heeft. Werkenden nemen juist minder rust.
Lees verder >>

Mantelzorg overbelast
Zelfs als je zorgbehoevende naaste in een tehuis is opgenomen, houdt de mantelzorg niet op. 86 % van hen voert er huishoudelijke taken uit en 57 % voelt zich daartoe moreel verplicht, omdat de dierbare anders aandacht en zorg zou missen.
Lees verder>>

 
Eenzaamheid
Heimwee nekt Oost-Europeaan
Veel Oost-Europeanen zijn hier ver van huis en haard. Mannen zittenvaak met veel bijeen, soms spelen ook drank en drugs een rol. Praten over problemen is men niet gewend.
Lees verder >>
Schulden

Ouders hebben een schuld, moet ik daar ook voor opdraaien?
Hoe het zal zijn met de evt. komende Wet Werken naar Vermogen weten wij niet, maar nu kan een thuiswonende meerderjarige zich nog vrijwaren van de schulden van zijn of haar ouders.
Lees verder >>

Diversen

Veel geweld tegen politie
De handhaving van de wet roept heden ten dage vaak geweld op bij de wetsovertreders. Menige handhaver heeft daarmee te maken De Overheid voert actie tegen geweld tegen hulpverleners.
Lees verder >>

Gek op 't werk
Kan iedereen, ondanks zijn/haar handicap betaald werk doen. Dit vraagt psycholoog Jeffrey Wijnberg zich af. Een Interessante vraag!
Lees verder>>

Spreekuren

Bij de ISP-spreekuren is iedereen met vragen of problemen welkom. U vindt er een luisterend oor, een goed advies, of directe onder-steuning. Ook op afspraak is iedereen welkom..
1. Haarlem Volhardingstraat 2
dagelijks van 10.00 tot 16.30 uur.
2. Amstelland op vrijdag 17augustus a.s. van 14.00 tot 16,00 uur in de Huiskamer van der Hooplaan 180 te Amstelveen.
3. Midden Kennemerland is op elke 2e en 4e dinsdag v.d. maand t.w. 24 juli en 14 augustus a.s.
om: - 12.00-13.30 uur te Beverwijk Partycentrum Adrichem ; en
-14.00-15.30 uur te Heemskerk Wijkcentrum d’Evelaer

Bezoekadres ISP
Volhardingstraat 2
2032 SX Haarlem
tel. 023 5342206
tel. 023 5402030
Mobiel: 06 50486221 Martien
Mobiel: 06 18193261 Ton
 
Heeft u schulden?
Last van dreigende deurwaarders, problemen met betalen?
Maak snel een afspraak met het ISP!
bel: 023 5342206

 
Heeft u juridische vragen?
Bel 023 5402030 voor direct juridisch advies, elke werkdag van 10:00 tot 16.30 uur (lokaal tarief). of In noodgevallen:
06 50486221.
Het ISP werkt samen met het Sociaal Juridisch Steunpunt.
 
Bezoekwerk

Het ISP bezoekt mensen thuis en ook tijdens opname in de instellingen van de psychiatrie en detentie.
Als U ook zelf mensen wilt bezoeken;
bel dan: 023 5402030

 
Column

De zomer komt er nu toch echt aan,
De Oost-Europeaan heeft het niet gemakkelijk zo ver van huis.
De mantelzorger wordt meegezogen in de internaatszorg voor de naaste. Buren staan elkaar soms niet aan. Waar blijft de ontspanning dan.
De coordinator zoekt nog zijn baan. Gek op 't werk? Maar de jeugd zit nog vaak zonder!.
Als ouders schuld hebben is het kind dan de dupe? Vaak is er geweld tegen de sterke arm der wet?. .Wie ben ik en mijn gewoonten en ook mijn fatsoen!

Martien Luijcks & David Simonse


Meld je aan voor deze ISP-Nieuwsbrief
klik hier


www.informatiesteunpunt.nl

Disclaimer

Afmelden voor ISP-Nieuwsbrief

Colofon
Dit is een uitgave van:
Stg InformatieSteunPunt
Postbus 475
2000 AL Haarlem