INHOUDSOPGAVE 

                                                                                       

1. Inleiding 

2. Samenwerking 

3. Dienstverlening 

4. Landelijke rol   

5. Publiciteit en voorlichting 

6. Financiën

7. Klantenregistratie

8. Organisatie

9. Vooruitblik  

10.Afsluitend  

 

ISP, een dienst die het waard is

jaarverslag 2005
en
vooruitblik

Goed en Goedkoop

met meer marktwerking

 

InformatieSteunPunt in de 1e lijn geestelijke gezondheidszorg (ISP)
Postbus 475
2000 AL  HAARLEM
Bezoekadres        Volhardingstraat 2
                            2032 SX Haarlem
Telefoon               023 5402030  of 023 5342206
Fax                       023 5359839
GSM                    06 50486221 of 06 18193261
e-mail                    info@informatiesteunpunt.nl
website                  www.informatiesteunpunt.nl
Gironummer           9316728
KvK-nummer        34175578  Amsterdam