ISP-NIEUWSBRIEF oktober 2011
Ton de Vries (r) en Martien Luijcks (l) in het standje van het PMO (Platform Minima Organisaties) tijdens de Welzijnsmarkt Haarlem
foto Piet de Vries
In deze nieuwsbrief
  • Thema werk
  • Vragen van de week
  • Locaties ISP
  • Buurt
  • Wist je dat?
  • Eenzaamheid
  • Schulden
  • Diversen

WERK
Meer banen verdwijnen in Rotterdam

In Rotterdam lijken honderden banen extra te verdwijnen, dit bovenop de grote aantallen die al gepland waren. Meer inzet voor vrijwilligers?
Lees verder >>

ID-regeling
De aanvraag voor minimumloon om de salariskosten van de coördinator te kunnen betalen is bij de gemeente Haarlem ingediend. Wij begrijpen dat dit wordt besproken. De gemeenteraad gaat hierover! Wij houden u op de hoogte.
Lees verder>>

VRAGEN VAN DE MAAND
Tobber voelt zich na genezing kanker toch zieker ?
Mensen die veel binnenvetten en tobben, en die kanker hebben gehad, en toen genezen zijn verklaard, voelen zich zieker dan hun vrolijker lotgenoten.
Lees verder >>

Voorlichting door druggebruiker maakt leerlingen nieuwsgierig
Vaak werken middelbare scholen met echte druggebruikers om leerlingen voor te lichten over drugs. Nu blijkt uit onderzoek dat leerlingen dan juist eerder aan de drugs gaan.
Lees verder>>

LOCATIES ISP
Amstelland
In de regio Amstelland is het ISP actief met een spreekuur in de Huiskamer Amstelveen en met een gespreksmiddag in Wijkcentrum de Alleman. Het ISP staat klaar voor een goed gesprek en voor dienstverlening aan iedereen met psychosociale en of maatschappelijk problemen of vragen. Ook huisbezoek hoort tot de mogelijkheden.
Lees verder >>

IJmond
In Beverwijk heeft het ISP op 1 oktober jl. deelgenomen aan de Vrijwilligers promotietour. daarbij ook oog voor de andere deelnemers. Zie ons fotoblad over deze mooie dag.
Lees verder>>

BUURT
ISP-vriendschapsavond
In de Graan voor Visch te Hoofddorp wil het ISP een gespreks- en ontmoetingsavond starten. Iedereen uit heel Haarlemmermeer is daarbij welkom
Indien mogelijk zal er ook een maaltijd gehouden worden.
Lees verder >>

WIST JE DAT
Skepsis
Een nieuw hoofd van de vereniging Skepsis. De kruisridders die tegen alle alternatieven van de allophate geneeskunde ingaan. Net als Mc-Carthy de ijzervreter, die in iedereen een communist zag. Hoor Bob Dylan zingen over de aan Mc Carthy verbonden "John Birch society club".
Lees verder >>

24-uurs luier bestaat
In de zorg voor ouderen werd nog vaak de 24 uurs luier gebruikt. Cordaan de Amsterdamse zorginstelling heeft daar door een financiële injectie een einde aan gemaakt. Mensen moeten toch zeker de keuze hebben.
Lees verder>>


EENZAAMHEID
Veel eenzaamheid in de stad
In Amsterdam voelen veel mensen zich eenzaam. Hoewel soms familie beschikbaar is, kan het eenzaamheidsgevoel bij vlagen toch groot zijn.Dit geldt m.n. ook voor moslims in de stad. Het Rode Kruis organiseert bemiddeling met buurtgenoten als manier voor een luisterend oor en kennismaking met omgeving.
Lees verder>>


SCHULDEN

Dagelijks brood voor zieke zzp’er
Het ISP staat ook ZZP-ers bij, Vaak zijn deze niet verzekerd, omdat zij moeite hebben rond te komen met hun inkomsten. Zo schiet de zorgverzekering erbij in. Er is nu gelukkig een mogelijkheid om samen een "broodfonds" te beginnen.
Lees verder >>

Eigen bijdrage geestesziekten houdt risico's in
Door voor de geestelijke gezondheidszorg bijzondere eigen bijdrage te vragen komen risico's in beeld. Weliswaar heeft Nederland een hoog percentage gebruikers van de GGZ in Europees verband, maar het is toch een risico, dus hopen op de goede afloop?
Lees verder>>

DIVERSEN
Met een stoornis naar de chirurg
Mensen zijn niet altijd gelukkig met hun uiterlijk, hoewel anderen dat niet herkennen. Het heet "Ingebeelde lelijkheid". of ook Body Dismorphic Disorder.
Lees verder >> en ook bdd

Samen tegen de kilo's
Menigeen heeft wat overgewicht. Op internet staan lotgenoten klaar om met elkaar te overleggen, en ook deskundigen die meedenken om je extra kilo's aan te pakken. Hierbij wordt ook rekening gehouden met de hongergevoelens. Inschrijven noodzakelijk.
Lees verder>>


 

Spreekuur
Het ISP houdt in Haarlem aan de Volhardingstraat 2 dagelijks spreekuur van 10.00 uur tot 16.30 uur Bij vragen of problemen vindt u daar een luisterend oor, een goed advies, of directe ondersteuning. Op afspraak is dit ook mogelijk In Amstelland. Daar is ook een spreekuur op elke 3e vrijdag van 14.00-16,00 uur in de Huiskamer Amstelveen. Het adres is van der Hooplaan 180 te Amstelveen.
Bezoekadres ISP
Volhardingstraat 2
2032 SX Haarlem
tel. 023 5342206
tel. 023 5402030
Mobiel: 06 50486221 Martien
Mobiel: 06 18193261 Ton
 
 
Heeft u schulden?
Last van dreigende deurwaarders, problemen met betalen?
Maak snel een afspraak met het ISP! bel: 023 5342206

Hebt u 'n juridische vraag?
Bel 023 5402030 voor direct juridisch advies, elke werkdag van 10:00 tot 16.30 uur (lokaal tarief). Ook via 06 50486221 in nood. Het ISP werkt samen met het Sociaal Juridisch Steunpunt.


Bezoekwerk
Het ISP bezoekt mensen thuis en ook tijdens opname in de instellingen van de Psychiatrie.
Als U ook mensen wil bezoeken, meld u dan aan
bel 023 5402030

Column
Wij beginnen met een uiterlijke tegenstelling met de Arme Kant van Nederland "Wat Maakt Mij Blij?" maar zo eenvoudig is het niet!.
In Rotterdam is een baan een onzekere zaak; dit geldt ook voor de coördinator van het ISP .
Wij zeggen vaak geinend: “zonder humor ga je dood”, maar het blijkt zelfs dat pessimisten op weg naar de humor meer pijn ervaren.
In IJmond zoekt het ISP daadkrachtige vrijwilligers, die zelf weten hoe het is zonder al te veel geluk door het leven te moeten
Voorlichting van druggebruikers op middelbare scholen is preventief bedoeld; maar…. In Amstelland timmert het ISP aan de weg met gespreksmiddagen en spreekuur. De vereniging Skepsis wil het fysiologisch denken opleggen aan iedereen.Eenzaamheid bestaat ook bij de migranten. Aandacht gevraagd.
De 24 uurs-luier, bestaat die??
Schulden ontstaan gauw als je zzp-er bent. Ook de eigen bijdrage voor de GGZ is een bron van zorg.
En toch is er hoop voor mooie mensen die zich lelijk vinden en ook voor het gevecht tegen overgewicht.
Het ISP staat klaar voor de mens met vragen en problemen. Het gaat uit van de kracht van het zelfdoen.
In Haarlemmermeer wordt de basis gelegd voor ontmoeting en gesprek.
Kortom± het is een allegaartje op weg naar de toekomst.

Martien Luijcks dankt Ton en David


Meld je aan voor deze ISP-Nieuwsbrief klik hier
www.informatiesteunpunt.nl

Disclaimer

Afmelden voor ISP-Nieuwsbrief

Colofon
Dit is een uitgave van:
Stg InformatieSteunPunt
Postbus 475
2000 AL Haarlem