ISP-NIEUWSBRIEF 19 Maart 2012
Knutselclub ISP bestaat 1 jaar | foto Martien Luijcks
In deze nieuwsbrief
  • Thema werk
  • Vragen van de week
  • Activiteiten ISP
  • Buurt
  • Wist je dat?
  • Eenzaamheid
  • Schulden
  • Diversen

WERK
Half miljoen teruggehaald.
De gemeente Haarlem heeft bij de Budgethouders van PGB gecontroleerd of zij PGB gelden en hun dienstverlener volgens de regels hadden besteed en betaald. Slechts een klein gedeelde kon geen goede verantwoording bieden.
Lees verder >>

Loon coordinator ISP
Zonder loon kan Martien niet als coördinator fungeren. Momenteel vervult Ton de Vries die functie.
Lees verder>>

VRAGEN VAN DE MAAND
Ophef over "depressietherapie"
De Optimistische zorginstelling Happy ligt onder vuur. Iedereen heeft immers recht op zijn/haar eigen depressie is de tendens in de Tweede Kamer! De woordvoerder van Happy wacht het onderzoek in vertrouwen af.
Lees verder >>

Moet beloning van mensen komen?
Persoonlijke beloning is prettig en leidt tot herhaling van het goede gedrag,
Nu blijkt dat ook automatische beloning datzelfde effect heeft.
Lees verder>>

ACTIVITEITEN ISP
Thuisblijfgroep van (ex)-gedetineerden
De gespreksgroep voor de thuisblijvers van (ex)-gedetineerden komt eens in de 14 dagen op donderdagavond om 19.00 uur bijeen bij het ISP. In deze gespreksgroep kunnen de deelnemers hun verhaal kwijt en elkaar bijstaan in het zoeken naar oplossingen. Voor informatie bel: Martien 06 50486221
Lees verder >>

ISP Schagen en Kop van Noord Holland
Onze medewerkster in Schagen, Coby Verbeek, heeft vrije toegang bereikt tot de Sociale Dienst Schagen. Zo kan ze haar klanten goed begeleiden. Het ISP-bestuur feliciteert haar met dit succes.
Lees verder>>

BUURT
Prijsvraag Parkwijk-Zuiderpolder
Het ISP heeft aan de Wijkraad Parkwijk-Zuiderpolder een voorstel gedaan om een prijsvraag onder alle buurtbewoners te starten om goede ideejen voor de samenleving in de buurt te verzamelen, Kim Sommer ontwierp dit plan.
Lees verder >>

WIST JE DAT
Ja, die ballonvaart, dat weet ik nog
Het blijkt, dat door suggestieve vragen, kinderen echt denken dat ze een ballonvaart hebben meegemaakt, terwijl dat zeker niet echt het geval was!
Lees verder>>

Boefjes onnodig opgesloten
De intensieve gezinsbehandeling van 50 probleemjongeren in Overijssel dreigt te moeten stoppen, als het mministerie van Justitie niet snel met geld over de brug komt. De gezinsbehandeling 5 maanden en kost 17.500 euro terwijl opname meer dan 62.000 euro kost.
Lees verder >>

EENZAAMHEID

Verdachte Haagse moord vroeg om hulp
Ex-Jeugd TBS'er Stanley A, meldde kort voor moord op meisje problemen met agressie. Hij vond in zijn omgeving geen steun of gehoor, en flipte steeds meer. Op de achtergrond zat pesten, nu helemaal paranoia...Arme Ximena!
Lees verder>>


SCHULDEN

Zo, dat probleem is ook weer opgelost
Twee vrienden ontdekten een oplossing voor het niet op afspraak komen in Ziekenhuizen en dergelijke dat veel geld bespaart: sms-jes!!
kijk verder >

Verlangen naar het wijkgevoel van vroeger
Veel mensen verlangen naar beter contact met buren, net zoals het vroeger was. De financiele crisis en de verhuftering van de samenleving drijven mensen daartoe.
Lees verder >>

DIVERSEN
Net als oermens niet ontbijten
Hoe gezond wil ik zijn? Een goed ontbijt daar had de oermens geen trek in.
Hij ging pas achter voedsel aan als hij honger kreeg. Een idee voor de moderne mens?
Lees verder >>

Meer premie dokken kan ook hoor
Zorgverzekeraar CZ kiest voor wachtlijsten bij "minder efficiente" ziekenhuizen, zodat mensen automatisch verder reizen naar de meer efficiente ziekenhuizen. Bijv. voor staar, knie, heup etc.
Lees verder>>

 
Spreekuren

Bij de ISP-Spreekuren is iedereen met vragen of problemen welkom. U vindt een luisterend oor, een goed advies, of directe onder-steuning. Op afspraak is ook mogelijk.
1. Haarlem Volhardingstraat 2
dagelijks van 10.00 tot 16.30 uur.
2. Amstelland op vrijdag 20 april a.s. van 14.00-16,00 uur in de Huiskamer Amstelveen, van der Hooplaan 180 te Amstelveen.
3. Midden Kennemerland is op elke 2e en 4e dinsdag v.d. maand t.w. 27 maart en 10 april. a.s. om:
- 12.00-13.30 uur te Beverwijk Partycentrum Adrichem ; en om
-14.00-15.30 uur te Heemskerk Wijkcentrum d’Evelaer

Bezoekadres ISP
Volhardingstraat 2
2032 SX Haarlem
tel. 023 5342206
tel. 023 5402030
Mobiel: 06 50486221 Martien
Mobiel: 06 18193261 Ton
;
Heeft u schulden?
Last van dreigende deurwaarders, problemen met betalen?
Maak snel een afspraak met het ISP! bel: 023 5342206
Hebt u 'n juridische vraag?
Bel 023 5402030 voor direct juridisch advies, elke werkdag van 10:00 tot 16.30 uur (lokaal tarief). Ook via 06 50486221 in nood. Het ISP werkt samen met het Sociaal Juridisch Steunpunt.

Bezoekwerk
Het ISP bezoekt mensen thuis en ook tijdens opname in de instellingen van de Psychiatrie.
Als U ook mensen wilt bezoeken, meld u dan aan bel 023 5402030


Column
Het ISP gaat de lente tegemoet.
Met hoop en vreze over de baan.
De PGB blijkt nog niet van de baan
maar bewijst haar waarde. Thuisbegeleiding is goedkoper dan opname, dus die begeleiding financieren?
Weer roept een verdachte om hulp, tevergeefs, tot het te laat is!
Voorkomen van schulden.
verlangen naar vroeger.
Ontbijten toch niet nodig?
Verwijzing naar efficiente zorg, wachtlijsten zijn zo nodig,
Ook in 2e lijn GGZ?

Martien Luijcks dankt Souad Amasslam en David Simonse


Meld je aan voor deze ISP-Nieuwsbrief klik hier
www.informatiesteunpunt.nl

Disclaimer

Afmelden voor ISP-Nieuwsbrief

Colofon
Dit is een uitgave van:
Stg InformatieSteunPunt
Postbus 475
2000 AL Haarlem