ISP NIEUWSBRIEF 2 juni 2013


Coby Verbeek (voor), Hans Hage, Martien Luijcks en Jeffrey Gazendam (vlnr) bij bezwaarcommissie Alkmaar (puntadres Hans & subsidie ISP) | foto gemaakt door een lid van de interne bezwaarcommissie


In deze nieuwsbrief
  • Thema werk
  • Vragen van de maand
  • Activiteiten ISP
  • Buurt
  • Wist je dat?
  • Eenzaamheid
  • Schulden
  • Diversen
     
 
Werk

Massaontslag bij UWV na forse automatiseringsslag
De bezuinigingen bereiken ook het UWV, de komende jaren worden er duizende werknemers ontslagen. De computer vervangt de persoonlijke hulp aan de werkzoekenden.Tevens wordt samengewerkt met gemeenten.
Lees verder >>

 
Vragen van de maand

Wat ging er mis met de Schalm en de Sociale Dienst Haarlem?
De Schalm met haar dure directeur en 26 personeelsleden wordt opgeheven. Rataplan neemt lege huls over. De Sociale Dienst heeft minder instroom dan je met deze crisis zou verwachten.
Lees verder >>

Hoe belangrijk is doorvragen?
Krijg je op een vraag een onduidelijk antwoord, vraag dan wat de ander bedoelt! Zo begrijp jij het beter, maar ook de ander krijgt zo helder wat hij/zij bedoelt. Kortom doorvragen! (met knipoog naar Jeffrey Wijnberg)
Lees verder>>

 
Activiteiten ISP

Wie ben ik - bijeenkomsten
Haarlem: vrijdag 28 juni a.s. met als thema: Wie ben ik en mijn bijdrage aan mijn omgeving? in de gezellige huiskamer van de NVSH.
Amstelland: woensdag 12 juni a.s. met het thema "wie ben ik en mijn gezondheid en hoe word ik (goed gemutst) 125?" in de gezellige ontvangstruimte van wijkcentrum Alleman te Amstelveen.
Heemskerk: ook hier starten wij weldra met een Wie ben ik bijeenkomst
Lees verder >>

ISP in Castricum
Te Castricum in Geesterhage van Stichting Welzijn Castricum gaat het ISP spreekuur houden op woensdag 26 juni 2013 v. 15-17 uur. Dit spreekuur Castricum wordt maandelijks op de laatste woensdag van de maand gehouden.
Lees verder >>

 
Buurt

Buurthuis rol in de buurt
Het buurthuis dient een duiventil te zijn waar alle buurtorganisaties een plekje kunnen vinden. Waar alle buurtbewoners een activiteit kunnen organiseren met steun van een beheerder. Hier Buurthuis 't Anker.
Lees verder >>

 
Wist je dat?

Hoe drink je voldoende water tijdens het lijnen?
Water drinken is bij veel dieten voorgeschreven, maar veel mensen hebben moeite hiermee. Hoe krijg je toch voldoende vocht binnen?
Lees verder >>

Laat gedetineerden zelf poetsen
In de strijd tegen het sluiten van de gevangenissen zoekt men naarstig naar alternatieven om zonder sluiting toch te bezuinigen. Het vergt wel ander beleid.
Lees verder>>

 
Eenzaamheid

Anti-Pestwet is hard nodig.
Er komt een Anti-pest-wet, om de processen van sociale uitsluiting die binnen het pesten spelen, te kunnen aanpakken. Daarbij ook oog voor de meelopers!
Lees verder >>

 
Schulden

Soms vraag ik me af of het leven nog zin heeft?
De familie Schonewille leeft in grote armoede, beslaglegging na beslaglegging belagen hun karig inkomen.Dankzij de schuldhulp is er gelukkig weer licht in de tunnel.
Lees verder >>

 
Diversen

Te weinig psychosociale hulp voor jeugd
Uit een onderzoek (Trials) vanaf 2000 naar 2200 kinderen die vanaf 10 jaar zijn gevolgd, blijkt dat de ouders menen dat hun kinderen te weinig hulp krijgen bij agressieve of delinquente gedragingen dan wel bij emotionele problemen als angst en depressie.
Lees verder >> Lees verder >>

Controle PGB-fraude
Louche PGB bureautjes ontvangen PGB voor de zorg die zij niet leveren.
Zo is de PGB in een kwaad daglicht komen te staan. Er komen deze maand controleurs op bezoek.
Lees verder >>

Spreekuren

Bij de ISP-spreekuren is iedereen met vragen of problemen welkom. U vindt er een luisterend oor, een goed advies, of directe ondersteuning. Ook op afspraak is iedereen welkom..
1. Haarlem Volhardingstraat 2
dagelijks van 10.00 tot 16.30 uur.
2. Amstelland op vrijdag 21 juni a.s van 14.00 tot 16,00 uur in de Buurtkamer van der Hooplaan 180 te Amstelveen.
3. Midden Kennemerland is op elke 2e en 4e donderdag v.d. maand d.w.z. 13 en 27 juni a.s. om: - 12.00-13.30 uur te Heemskerk in Wijkcentrum d’Evelaer; en om:
-14.00-15.30 uur te Beverwijk in Partycentrum Adrichem
En Spreekuur Castricum elke laatste woensdag t.w.26 juni a.s. van 15.00-17.00 uur Geesterhage

Bezoekadres ISP
Volhardingstraat 2
2032 SX Haarlem
tel. 023 5342206
tel. 023 5402030
Mobiel: 06 50486221 Martien
Mobiel: 06 18193261 Ton
Heeft u schulden?
Last van dreigende deurwaarders, problemen met betalen?
Bel meteen: 023-5342206
Heeft u juridische vragen?
Bel 023-5342206 voor direct juridisch advies, elke werkdag van 10:00 tot 16.30 uur (lokaal tarief). of: bij noodgevallen:
Het ISP werkt samen met het Sociaal Juridisch Steunpunt!
Bezoekwerk
Het ISP bezoekt mensen thuis en ook tijdens opname in instellingen van de psychiatrie en detentie.
Als U ook zelf mensen wilt bezoeken; bel dan: 023 5342206
Column

Een nieuwe lente een nieuw geluid, het ISP brengt weer een nieuwe nieuwsbrief uit! Ontslagen bij de UWV en controle bij de PGB! Geen sluiting van PI maar poetsen wel: geen uitsluiting door pesten: een anti-pestwet wel! Jeugd moet meer hulp; wanhoop door schulden, moet eerder hulp, De Schalm stopt; Rataplan gaat door, Vraagt ú altijd door? Het buurthuis is als een duiventil, deze Nieuwsbrief weer voor elk wat wils.

Martien Luijcks en Coby Verbeek


Meld je aan voor deze ISP-Nieuwsbrief
klik hier


www.informatiesteunpunt.nl

Disclaimer

Afmelden voor ISP-Nieuwsbrief

Colofon
Dit is een uitgave van:
Stg InformatieSteunPunt
Postbus 475
2000 AL Haarlem