ISP NIEUWSBRIEF 27 februari 2013


Shahed Al Obaidy nieuwe stagiare administratie ISP-Kantoor | foto Martien Luijcks


In deze nieuwsbrief
  • Thema werk
  • Vragen van de maand
  • Activiteiten ISP
  • Buurt
  • Wist je dat?
  • Eenzaamheid
  • Schulden
  • Diversen
     
 
Werk
Handicap op ministeries
Jonggehandicapten komen alleen aan de bak om bij de ministeries te werken, wanneer zij een indicatie meenemen voor een of ander subsidiepotje. De anderen komen van een kouwe kermis thuis!
Lees verder >>
 
Vragen van de maand
Privacy nog heilig?
De mensen die op het criminele pad zijn en tevens zij die (dringend) hulp nodig hebben, genieten straks minder privacy dan nu. Verschuilen achter zwijgplicht mag geen reden zijn om iemand de zorg die hij nodig heeft te onthouden.
Lees verder >>

'Uit de pas lopende' salarissen EU-ambtenaren omlaag?

Nederland eist, bij monde van minister Timmermans, dat de EU salarissen, gezien de crisis, omlaag moeten. Hij vraagt de EU zelf maatregelen te nemen. Men mag toch solidariteit verwachten?
Lees verder >>
 
Activiteiten ISP

Wie ben ik - bijeenkomsten
Haarlem: vrijdag 22 maart a.s. met als thema: Wie ben ik en mijn oordeel? in de gezellige huiskamer van de NVSH.
Amstelland: woensdag 13 maart a.s. met het thema "Wie ben ik en mijn bruggen bouwen?" in de gezellige ontvangstruimte van wijkcentrum Alleman te Amstelveen.
Lees verder >>

ISP krijgt ANBI-status
ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instellingen. Het is een door de belastingdienst toegekende status, waarbij giften aan het ISP voortaan aftrekbaar zijn voor de belastingen.
Lees verder >>

 
Buurt

Samen de buurt repareren
Gratis kapotte broeken, fietsen en elektronische apparaten laten repareren, het kan in de Repair-cafés die overal in het land opbloeien.
Ook voor de buurt is het een waar genoegen mee te doen!
Lees verder >>

 
Wist je dat?

Patiënt praat mee over basispakket
Patiënten en artsen praten samen met de zorgverzekeraars over welke medische behandelingen wel en welke niet in het basispakket van de zorgverzekering gaan vallen. Men geeft het gezamenlijk advies in augustus a.s. aan de minister, die hierop 1,5 miljard moet bezuinigen. D.w.z. bijna € 100 per jaar per hoofd van de bevolking.
Lees verder >>

Pers zet zwarte Paus weer opzij om homo-uitspraken
De media meenden in de Afrikaanse kardinaal Peter Tukson een goede kandidaat voor het Pausschap te zien, maar zijn uitlatingen over homo's logenstraffen dit weer. Wij verwachten meer begrip en respect.
Lees verder>>

 
Eenzaamheid

Sensoor extra aandacht
Eenzaamheid is de belangrijkste reden waarom mensen een beroep doen op Sensoor (voorheen SOS telefonische hulpdienst).Er zijn nu ook mogelijkheden om te chatten. Het ISP hoort graag uw ervaringen: e-mail
Lees verder >>

 
Schulden

Verslaving door feestdagen flink aangewakkerd
Bij de feestdagen hebben verslaafde mensen het moeilijk. Zo komen zij ook gemakkelijker in de schulden. De gemeente Amsterdam pakt de schulden goed aan. Zie ook nieuwsbrief oktober 2012 voor Haarlem.
Lees verder >> zie ook Amsterdamse Schuldhulp Lees verder >>

 
Diversen

Goede ervaring met nieuwe versie Elekroshock
Mensen met een ernstige depressie hoeven niet meer te wanhopen: de nieuwe versie van elektroshock (elektro convulsie therapie) biedt nieuwe hoop op herstel. Graag horen wij wat uw ervaringen zijn: e-mail
Lees verder >>

Kansrijk Wonen biedt jongeren nieuw perspectief
Jongeren wier leven de mist in is gegaan. krijgen nieuwe kansen bij het project Kansrijk Wonen. Een project dat integrale zorg biedt.
Lees verder>>

Spreekuren
Bij de ISP-spreekuren is iedereen met vragen of problemen welkom. U vindt er een luisterend oor, een goed advies, of directe ondersteuning. Ook op afspraak is iedereen welkom..
1. Haarlem Volhardingstraat 2
dagelijks van 10.00 tot 16.30 uur.
2. Amstelland op vrijdag 15 maart a.s van 14.00 tot 16,00 uur in de Buurtkamer van der Hooplaan 180 te Amstelveen.
3. Midden Kennemerland is op elke 2e en 4e donderdag v.d. maand d.w.z..en 28 februari en 14 maart a.s. om: - 12.00-13.30 uur te Heemskerk in Wijkcentrum d’Evelaer; en
-14.00-15.30 uur te Beverwijk in Partycentrum Adrichem
Bezoekadres ISP
Volhardingstraat 2
2032 SX Haarlem
tel. 023 5342206
tel. 023 5402030
Mobiel: 06 50486221 Martien
Mobiel: 06 18193261 Ton
Heeft u schulden?
Last van dreigende deurwaarders, problemen met betalen?
Bel meteen: 023-5342206
Heeft u juridische vragen?
Bel 023-5402030 voor direct juridisch advies, elke werkdag van 10:00 tot 16.30 uur (lokaal tarief). of: bij noodgevallen:
Het ISP werkt samen met het Sociaal Juridisch Steunpunt!
Bezoekwerk
Het ISP bezoekt mensen thuis en ook tijdens opname in instellingen van de psychiatrie en detentie.
Als U ook zelf mensen wilt bezoeken; bel dan: 023 5402030
Column

Deze nieuwsbrief staat niet boordevol met berichten van Interpol! Door kennis van gewone zaken, zullen wij verder geraken.
Salarissen van hoge heren, willen ook wij reduceren. Jongeren verlangen een werkplek en behoren -het is te gek- een subsidie-adres te tonen of met een cadeau-bon te komen. Onze spreekuren, als spreekwoordelijk, maken het wel de mensen mogelijk, op zaken en feiten in te spelen, die hen bijna vierendelen. In een tijd waarin het niet meer gaat, zijn wij goedkoop met goede raad.In bijeenkomsten over repareren, hopen wij geldgebrek te compenseren.

Martien Luijcks, David Simonse, Elise van Lierop en Coby Verbeek


Meld je aan voor deze ISP-Nieuwsbrief
klik hier


www.informatiesteunpunt.nl

Disclaimer

Afmelden voor ISP-Nieuwsbrief

Colofon
Dit is een uitgave van:
Stg InformatieSteunPunt
Postbus 475
2000 AL Haarlem