ISP NIEUWSBRIEF 22 december 2012

Ton de Vries samen met Karin Loos, beiden medewerkers ISP als kerstman en -vrouw | foto Martien Luijcks

In deze nieuwsbrief
  • Thema werk
  • Vragen van de maand
  • Activiteiten ISP
  • Buurt
  • Wist je dat?
  • Eenzaamheid
  • Schulden
  • Diversen

 
Werk

Paswerk blijft in 2013 financieel gezond
door extra inspanningen van de afdelingen van de Sociale Werkvoorziening Paswerk en extra opdrachten vanuit de gemeenten, maakt ondanks conjuncturele tegenwind, Paswerk's begroting gezond.
Lees verder >>

Carriere, Waarom de manager jou niet begrijpt
!
Oudere werkenemens werken langer door. Zo zijn voor het eerst in de geschiedenis 4 generaties op de werkvloer, Dat issoms niet gemakkelijk!
Lees verder >>

Vragen van de maand

Dag van de mantelzorg, reden voor een feestje?
Op 10 oktober jl was het dag van de mantelzorg, de boog kan niet altijd gespannen zijn, respijtzorg blijjft moeilijk.
Lees verder >>

Armoede blijft binnenshuis
Zoals in Afrika is het hier niet, maar achter de voordeur is veel armoede, geen geld voor surprise op school, noch treinen, uitgaan of krant, dus voedselbank nodig!
Lees verder >>

 
Activiteiten ISP

Wie ben ik - bijeenkomsten
Op 28 december a.s. houdt het ISP in Haarlem een gespreksmiddag met als thema:Wie ben ik en mijn niet-ik? Het begint om 14.00 uur in de gezellige huiskamer van de NVSH.
Op woensdagmiddag 9 januari a,s, organiseert het ISP in Amstelveen bij Alleman om 14.00 uur een gesprek met als thema: Wie ben ik en mijn nieuwe dag in 2013
Lees verder >>

Spreekuren in IJmond andere dag!
Het ISP gaat in het nieuwe jaar in Beverwijk en Heemskerk spreekuur houden op de donderdag. Ook de tijden veranderen: Heemskerk 12 uur en Beverwijk 14 uur.
Lees verder>>

 
Buurt

Zware taak voor jeugdwerkers
Verveling zonder kansen vraagt om problemen in de buurten, Want jongeren die niks te doen hebben en geen toekomst zien..... Jongerenwerkers zijn nodig, in samenwerking met andere instanties.
Lees verder >>

 
Wist je dat?

Met kleine hapjes eet je minder
Door met een kleinere lepel of vork te eten, heb je minder voedsel nodig om je verzagigd te voelen! Heeft de macrobiotiek toch gelijk; veel kauwen op elke hap?
Lees verder >>

Grote fraude met PGB's
Macht corrumpeert heet het wanneer Psychiaters PGB misbruiken voor eigen gewin. Zo krijgt de door de klant zelf gekozen zorg een slechte naam! Schande!
Lees verder>>

 
Eenzaamheid

Lotgenotengroep nabestaanden van Kennemers die Suïcide hebben gepleegd.
In Zuid Kenemerland begint weldra een ondersteuningsgroep voor nabestaanden van hen die zich van het leven beroofden, bel Yvonne de Roode tel. 023-5187650
Lees verder >>

Schulden

Schuldsanering? Nog meer problemen!
Veel mensen raken in schulden, wanneer men de schuldregelingen ook niet meer kan volhouden, noch de gemeentelijke hulp, dan is soms de WSNP een mogelijkheid. Maar ook dit is niet eenvoudig,
Lees verder >>

Diversen

PvdA: Veel te veel hulpverleners in een probleemgezin
De huidige wet op de Jeugzorg moet worden veranderd, er komen veel te veel hulpverleners over de vloer bij de gezinnen. Eén aanspreekpunt is genoeg!
Lees verder >>

Organiseer een etentje voor een ander
Het Oranjefonds voert actie tegen eenzaamheid, en nodigt ons uit om een ander uit te nodigen voor een etentje. Maar forceer niets, een vriendelijke groet is vaak genoeg.
Lees verder>>

 

 

 

Klik hier voor de kerstkaart voor u
Spreekuren

Bij de ISP-spreekuren is iedereen met vragen of problemen welkom. U vindt er een luisterend oor, een goed advies, of directe ondersteuning. Ook op afspraak is iedereen welkom..
1. Haarlem Volhardingstraat 2
dagelijks van 10.00 tot 16.30 uur.
2. Amstelland op vrijdag 18 januari a.s van 14.00 tot 16,00 uur in de Huiskamer van der Hooplaan 180 te Amstelveen.
3. Midden Kennemerland is op elke 2e en 4e donderdag v.d. maand d.w.z..en 10 januari en 24 januari a.s.
om: - 12.00-13.30 uur te Heemskerk in Wijkcentrum d’Evelaer; en
-14.00-15.30 uur te Beverwijk in Partycentrum Adrichem

Bezoekadres ISP
Volhardingstraat
2032 SX Haarlem
tel. 023 5342206
tel. 023 5402030
Mobiel: 06 50486221 Martien
Mobiel: 06 18193261 Ton
 
Heeft u schulden?
Last van dreigende deurwaarders, problemen met betalen?
Maak snel een afspraak met het ISP!
bel: 023 5342206

 
Heeft u juridische vragen?
Bel 023-5402030 voor direct juridisch advies, elke werkdag van 10:00 tot 16.30 uur (lokaal tarief). of In noodgevallen:
06-50486221.
Het ISP werkt samen met het Sociaal Juridisch Steunpunt.
 
Bezoekwerk
Het ISP bezoekt mensen thuis en ook tijdens opname in de instellingen van de psychiatrie en detentie.
Als U ook zelf mensen wilt bezoeken;
bel dan: 023 5402030
 
Column

Het oude jaar loopt nu ten eind, kleine hapjes goed voor de lijn, op de werkvloer  4 generaties, en Paswerk trotseert inflaties.
Fraude met PGB, jongeren verveeld en ontevree, Mantelzorg mist steun, problemen ook in de Schuldsteun.
Armoede hier binnenshuis, teveel hulpverleners bij je thuis. Wie-ben-ik Haarlem in oud, en Amstelveen in Nieuwjaar. De Spreekuren IJmond zijn nieuw. iemand uitnodigen voor het eten misschien. Ben vriendelijk naar mensen om je heen, Lees alle artikelen met plezier en vergeet er geen!
Wij wensen u een fijne kerst en een gelukkig Nieuwjaar! 

Martien Luijcks & Doke Toussaint Raven & Coby Verbeek


Meld je aan voor deze ISP-Nieuwsbrief
klik hier


www.informatiesteunpunt.nl

Disclaimer

Afmelden voor ISP-Nieuwsbrief

Colofon
Dit is een uitgave van:
Stg InformatieSteunPunt
Postbus 475
2000 AL Haarlem