ISP NIEUWSBRIEF 12 oktober 2013


Jeffrey Gazendam (L) en Ton de Vries (M) van het ISP bij Braderie Schagen 6 augustus.'13 | foto: Coby Verbeek


In deze nieuwsbrief

  • Werk
  • Vragen van de maand
  • Activiteiten ISP
  • Buurt
  • Wist je dat?
  • Eenzaamheid
  • Schulden
  • Diversen 
 
Werk

Steun voor Bajesklant
De mensen die gevangen zitten hebben graag wat te doen. Nu krijgen ze eindelijk een aanbod waarmee zij aan de slag kunnen gaan.
Zo wordt de kans op terugval na vrijlating beperkt. Het ISP is lid van Bonjo en richt zich ook op voorkomen van terugval.
Lees verder >>

 
Vragen van de maand

Wat als anderen het gedrag van je hooggevoelig kind niet begrijpen?
De ouders van hooggevoelige kinderen bieden hen veel begrip en vertrouwen, en naar de omgeving toe springen zij niet te snel op de kast wegens kritiek op hun kind.
Laat weten dat je er voor het kind bent als het je nodig heeft.
Het kind is bijzonder, maar niet abnormaal.
Vertrouwen hebben in je kind is voor deze kinderen een must!
Lees verder>>

In je slaap van angst afkomen?
Angst is vervelend; sommige manieren om er van af te komen ook. Nu blijkt dat je in je slaap gemakkelijker van je angsten kunt afkomen, lijkt dit een uitkomst voor veel mensen met angsten.
Lees verder >>

 
Activiteiten ISP

Wie ben ik - bijeenkomsten
Haarlem: vrijdag 25 oktober a.s. met als thema: Wie ben ik en mijn verslaving/gewoontes? in de gezellige huiskamer van de NVSH.
Midden Kennemerland: "Wie ben ik en mijn overleven?".op woensdag 6 november a.s. in de Evelaer te Heemskerk.
En: Amstelland: woensdag 13 november a.s. met het thema "Wie ben ik en mijn hobby's?" in de ontvangsthal van Alleman te Amstelveen.
Lees verder >>

Werkgroep complementaire geneeskunst timmert aan de weg
Het ISP organiseert in samenwerking met de Cliëntenbond in de GGZ KAM-gebied een werkgroep over de complementaire gezondheidszorg
De Keerkring (patientenvereniging Antroposofische Zorg Haarlem) houdt op 16 oktober haar Algemene Ledenvergadering.
Lees verder >>

 
Buurt
Wijkraad zoekt voorzitter en penningmeester.
De Wijkraad Meerwijk (Haarlem Schalkwijk) zoekt bestuursleden om de belangrijke brugfunctie tussen gemeente en wijkbewoners in te vullen. Ook het sociale welzijn (zorgzame-sociale samenleving waarbij de participatie steeds meer in beeld komt) speelt een grote rol.
Lees verder >>
 
Wist je dat?

Over de grens, uit handen van de Jeugdzorg,
Hoe een gezin Nederland moest ontvluchten om de kinderen toch zelf te kunnen en mogen opvoeden. De minister stelt nu een schadeloosstelling voor. De kinderen hebben onder andere psychische schade geleden.
Lees verder >> en Lees verder >> en Lees verder >>

Italiaanse burgemeester betaalt voor hongerige dieven
Burgemeester Damiano Zecchinato van Vigonovo vergoedt de schade die winkeliers en marktkooplui lijden van stelende ouderen met een klein pensioen en jonge stelletjes zonder werk. Het ISP juicht dit toe!
Lees verder >>

 
Eenzaamheid

Verdriet delen na suïcide niet altijd zinvol
Nabestaanden van mensen die uit het leven zijn gestapt, hebben het vaak moeilijk. Vaak worden zij naar lotgenotengroepen verwezen.
Dit blijkt echter lang niet altijd voor iedereen goed uit te pakken. Iedereen is hierin gebaat met een eigen benadering. Soms helpt een goede buur misschien beter of kom eens praten bij het ISP.
Lees verder >>

 
Schulden

Steeds meer huurders in armoede
De woonlasten drukken steeds zwaarder op het budget van de huurder Sommigen gebruiken meer dan de helft van hun inkomen om de huur te voldoen. Daardoor houden zij te weinig over om in hun eigen levensonderhoud te voorzien.
Lees verder >>

 
Diversen

Onrust in Haarlemse Transvaalbuurt.
Het huisvesten van veel drugsgebruikers in de Transvaalbuurt roept altijd emoties op bij de buurtbewoners. Men heeft het gevoel dat de RIBW met deze huisvesting, de buurt voor het blok heeft gezet. Een kleinschaliger huisvesting zou men liever zien.
Lees verder >>

Week van de Alzheimer
Kortgeleden was het de week die in het teken stond van dementie.
Met de 10 signalen van dementie wordt men eigenlijk bang gemaakt, hetgeen het proces zou kunnen versnellen.
Lees verder>>

Spreekuren oktober 2013

Bij de ISP-spreekuren is iedereen met vragen of problemen welkom. U vindt er een luisterend oor, een goed advies, of directe ondersteuning. Ook op afspraak is iedereen welkom..
1. Haarlem Volhardingstraat 2 (tevens bezoek- en kantooradres)
dagelijks van 10.00 tot 16.30 uur.
2. Amstelland vrijdag 18 okt. a.s van 14.00 tot 16,00 uur in de Buurtkamer Keizer Karelplein in het MOC Lindenlaan 75 Amstelveen.
3. Midden Kennemerland op elke 2e en 4e donderdag v.d. maand d.w.z. 24 okt en 14 nov a.s. van 13.00-14.30 uur te Heemskerk in Wijkcentrum d’Evelaer; en van: 15.00-16.30 uur te Beverwijk Partycentrum Adrichem
Spreekuur Castricum op elke laatste woensdag t.w. 30 okt. a.s. van 15.00-17.00 uur Geesterhage

Bezoekadres ISP
 
Volhardingstraat 2
2032 SX Haarlem
tel. 023 5342206
tel. 023 5402030
Mobiel: 0650486221 Martien
Mobiel: 0618193261 Ton
Nieuw adres deo volente vanaf
15 december 2013:
de Pletterij
,
Lange Herenvest 122, 2011 BX Haarlem.
Heeft u schulden?
Last van dreigende deurwaarders, problemen met betalen?
Bel meteen: 023-5342206
Heeft u juridische vragen?
Bel 023-5342206 voor direct juridisch advies, elke werkdag van 10:00 tot 16.30 uur (lokaal tarief); ook bij noodgevallen;
Het ISP werkt samen met het Sociaal Juridisch Steunpunt!
Bezoekwerk
Het ISP bezoekt mensen thuis en ook tijdens opname in instellingen van psychiatrie en detentie.
Als U ook zelf mensen wilt bezoeken; bel dan: 023 5342206
Column

Aandacht voor de gewone man, die als straf niet naar buiten kan, maar nu aan de gang mag gaan. Aandacht ook voor een gevoelig kind, dat begrip en vertrouwen vindt, bij ouders die daar stil bij staan.
Het is moeilijk om met angst te leven,
een manier wordt ons nu gegeven, om met slaap daarvan af te komen.
Door de bekendheid van de gespreksmiddagen, gaan velen zich echt afvragen, ga ik overleven of alleen maar dromen.
De buurt- en wijkraad participeren en gaan "bruggen bouwen" heel goed leren, zodat iedereen sociaal-welzijn ziet. Verder komt er door organiseren, een werkgroep voor Amstel- en de Meren, dus in het GGZ KAM-gebied

Martien Luijcks, Maruth Altena,
Ton de Vries, David Simonse, Elise van Lierop en Coby Verbeek


Meld je aan voor deze ISP-Nieuwsbrief
klik hier


www.informatiesteunpunt.nl

Disclaimer

Afmelden voor ISP-Nieuwsbrief

Colofon
Dit is een uitgave van:
Stg InformatieSteunPunt
Postbus 475
2000 AL Haarlem