ISP-NIEUWSBRIEF 20 febr. 2012
David Simonse en de Haarlemse Groene Mug 1 okt '11| foto de Groene Mug
In deze nieuwsbrief
  • Thema werk
  • Vragen van de week
  • Activiteiten ISP
  • Buurt
  • Wist je dat?
  • Eenzaamheid
  • Schulden
  • Diversen

WERK
Werkloosheid in Noordkop in januari amper gestegen

De stijging van de werkloosheid, die in januari in Nederland te zien was, is de regio Noordkop voorbijgegaan. Sterker nog, er was sprake van minimale daling, namelijk van 1402 naar 1401 werkzoekenden zonder werk.
Lees verder >>

Loon coordinator ISP
Het is betreurenswaardig dat het recht op salaris voor de coordinator van het ISP nog steeds niet is geregeld.
Lees verder>>

VRAGEN VAN DE MAAND
Als het aan de kat lag, kocht ze prozac
De Pharmaceutische industrie heeft een nieuwe groeimarkt ontdekt, de dieren.Welk dier wil niet blij worden met Prozac?
Lees verder >>

Ouderenzorg niet in trek
De ouderenzorg is niet erg in trek bij verpleegkundigen en artsen; deze hebben liever jongere patienten. In de opleidingen zou meer aandacht besteed moeten worden juist aan deze doelgroep.
Lees verder>>
 

ACTIVITEITEN ISP
Thuisblijfgroep van (ex)-gedetineerden
Het ISP begint deze week met de gespreksgroep voor de thuisblijvers van (ex)-gedetineerden. In deze gespreksgroep willen de deelnemers hun ver-haal kwijt en elkaar bijstaan in het zoeken naar oplossingen.
Lees verder >>

WIE ben ik bijeenkomsten
Het ISP organiseert gespreksmiddagen rond menselijk betrokken thema's
In Haarlem is 24 februari a.s. Wie ben ik en mijn vooroordeel?
In Amstelland is 14 maart a.s.: Wie ben ik en mijn intuitie?
Lees verder>>

 

BUURT
Het ISP is actief in het bevorderen van betrokkenheid tussen burgers onderling in gelijkwaardigheid, Hiertoe bezoekt het ISP de wijkraden in de Slachthuisbuurt, de Oude en Nieuwe Amsterdamse Buurt, de Burgwal en Parkwijk.
Lees verder >>

WIST JE DAT
Gamen is het nieuwe leren
Videogames bieden nieuwe perspectieven aan het onderwijs. Veel lesmethoden zouden beter aanslaan als gebruik werd gemaakt van de verslavende (stimulerende) werking die ook in games een rol speelt.
Lees verder>>

Nu Werkloos? Actie is alles.

Door een werkcoach kan je mentaliteit ten aanzien van werk worden verbeterd, waardoor je meer kans maakt op een baan
Lees verder >>


EENZAAMHEID

In Memoriam
Onze trouwe medewerker Wout Breedveld heeft ons op 12 febr. jl verlaten, het leven was hem te zwaar. Op 18 februari 2012 is hij gecremeerd in de IJselhof te Gouda,
Lees verder >>
SCHULDEN

Het belang van Speelgoed
Goed speelgoed is vaak heel duur. Gelukkig zijn er leenmogelijkheden: Speel'otheek geheten. In Haarlem zijn diverse speel'otheken, waar goed en degelijk speelgoed geleend kan worden. Een gering bedrag aan lidmaatschap maakt uw kind gelukkig,
kijk verder >

Afschuiven, typisch Amsterdams
Door maatregelen van de overheid, komen burgers o.a. in Amsterdam, in de (financiele) problemen. Een gering aantal daarvan brengt een klacht over een bepaalde maatregel of besluit, naar de Ombudsman. Deze heeft inmiddels (na 25 jaar praktijk) zijn waarde wel bewezen..
Lees verder >>


DIVERSEN
Poltie heeft geen zicht op zelfdodingen
De Nederlandse politie heeft te weinig oog voor burgers met problemen. Daarnaast heeft ze ook te weinig oog voor haar eigen mensen met problemen.
Lees verder>>

Minder angststoornissen na stoppen vergoeding
Omdat de slaappillen niet meer vergoed worden, wordt de diagnose van angststoornis en slaapstoornis steeds minder door artsen gesteld. Ook werden minder (zeer verslavende) benzodiazepines voorgeschreven
Lees verder>>

 
Spreekuren
Het ISP houdt in Haarlem aan de Volhardingstraat 2 dagelijks spreekuur van 10.00 uur tot 16.30 uur Bij vragen of problemen vindt u daar een luisterend oor, een goed advies, of directe onder-steuning. Op afspraak is dit ook mogelijk. Het spreekuur in Amstelland is elke 3e vrijdag van 14.00-16,00 uur in de Huiskamer Amstelveen, aan de van der Hooplaan 180 te Amstelveen.
In IJmond op de 2e en 4e dinsdag. Zowel in Beverwijk te Partycen-trum Adrichem (12-13.30u) als in wijkcentrum d’Evelaer te Heemskerk (14-15.30u).
Bezoekadres ISP
Volhardingstraat 2
2032 SX Haarlem
tel. 023 5342206
tel. 023 5402030
Mobiel: 06 50486221 Martien
Mobiel: 06 18193261 Ton
 
Heeft u schulden?
Last van dreigende deurwaarders, problemen met betalen?
Maak snel een afspraak met het ISP! bel: 023 5342206
Hebt u 'n juridische vraag?
Bel 023 5402030 voor direct juridisch advies, elke werkdag van 10:00 tot 16.30 uur (lokaal tarief). Ook via 06 50486221 in nood. Het ISP werkt samen met het Sociaal Juridisch Steunpunt.

Bezoekwerk
Het ISP bezoekt mensen thuis en ook tijdens opname in de instellingen van de Psychiatrie.
Als U ook mensen wilt bezoeken, meld u dan aan bel 023 5402030


Column
Veel klanten van het ISP hebben te maken met schulden. vaak brengt de ombudsman raad, en ook de Speel'otheek is dan van waarde.
Dieren met Prozac, kunstmatig blij? Gelukkig zijn er veel dierenartsen die met homeopatische middelen genezen.
De poltie zou de status van rixicovol beroep moeten krijgen.
De eenzaamheid van Wout spreekt voor zichzelf.
De gespreksgroepen van het ISP voor de burgers en de thuisblijvers zijn befaamd. De positie van de coordinator blijft nog ongewis.
Leiden coaches je naar werk? In de Noordkop gaat het een beetje beter.
Van videospel naar leren, misschien ook bij het onderwijs in de geriatrie.
Dat bezuinigingen tot afname van angststoornis zou leiden verbaast toch echt.

Martien Luijcks dankt David Simonse

Meld je aan voor deze ISP-Nieuwsbrief klik hier
www.informatiesteunpunt.nl

Disclaimer

Afmelden voor ISP-Nieuwsbrief

Colofon
Dit is een uitgave van:
Stg InformatieSteunPunt
Postbus 475
2000 AL Haarlem