'Ver'-zoekjes

Zoek op thema

Medewerkers
 
Zoek op thema

Allochtoon of Migrant :
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Migrantenhulpverlening
2. IFHTAR Maaltijd
3. Kleur in Armoedebeweging
4. Marokkaanse jongeren overlast
5. Asielzoeker en stress
6. Marokkaanse buurtvaders
7. Leven in twee werelden
8. Winti
9. Allochtone mantelzorger vaak overbelast
10. Waardering Berberse eigenheid
11. Meeste autochtonen en allochtonen mijden elkaar
12, Wil werk, is kansloos: Jonge allochtone moeder wil werken’
13. Wil werk, is kansloos: Allochtoon vrijwel kansloos !
14. RAMADAN
15. Interview met Ibrahim
16. Opvang Surinaamse psychiatrische patiënten niet voldoende 16.
17. Allochtonen-ouderbeweging in barenswee

18 Hanane Akraoui
19. Laafbijeenkomst intercultureel vrijwilligerswerk


Alternatieve Geneeskunst GGZ:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Dynamos
2. Reiky
3. Borgstichting
4. Website
5. Winti
6. “Homeopathie werkt niet”
7. Homeopathie werkt.
8. Homeopathie en het gebruik van natuurlijke producten
9. Alternatieve geneeskunde
10. Voorstel alternatief Diagnostisch centrum
  
11. onderzoek Consumentenbond naar alternatieve genezers (enig geduld vereist)    

Antroposofische GGZ:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Borgstichting
2. Website
3. d1-verdunning verboden?
4. rechter geeft uitstel inzake toestaan medicijnen
5. Antroposofische patiëntenvereniging

Arbeid
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1, ArbeidsBemiddelingsConcept ABC
2. Vrijwilligers gezocht voor projecten
3. Is Reïntegratie-Trajectencircus geworden ??
4. “De zin en onzin van reïntegratie”
5. “GELUK KOMT DOOR OPGAAN IN WERK”!
6. goedgekerud en daarna? OPROEP LCR
7. Werken met behoud van uitkering
8, De kunst van FLow en Blijdschap
10, Wil werk, is kansloos: Jonge allochtone moeder wil werken’
11. Wil werk, is kansloos: Allochtoon vrijwel kansloos !
12. De WBB en het LabyrintAWBZ:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Concurerende AWBZ
2. Modernisering AWBZ
3. Commentaar professionalisering Zelfhulp
4. eigen bijdrage AWBZ
5. Bezem voor inkomen en werk
6. Mens achter het vuil
7. Persoonsgebonden Budget
8. Verpleeghuizen moeten ster krijgen
9. e-mailcorrespondentie Staatssecretaris VWS
10. Rapport knelpunten AWBZ

Begrippenkaders:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Wat is GGZ
2. Zorgafhankelijkheid en zelforganisatie
3. Lezing Prof. v. Danzig: Uitsluiting vs. Beslotenheid
4. Stemmen redden
5. Chinese Ontstaansgeschiedenis
6. Tao de weg
7. 8-fasenmodel en vernietigende of levensbiedende cyclus (TAO)
8. Lezing Prof. Kuilman: Grenzen medisch handelen
9. Drieluik_Acceptatie
10. Basishuis
11. Onderscheid 1e en 2e lijn
12. Omgaan met je beperking
13. Discussie: cliŽnten actief in de eerste of tweede lijn
14. 10 tips voor hulpverleners ISP-Overweging druggebruik
15. Discussiestuk Medezeggenschap in economisch perspectief
16. Commentaar Werk en Inkomen
17. Reactie op Volkskrant
18. verhaal: dood van de vlinders & Lachen is gezond
19. Wij weten het niet meer
20. Tegen de commercie
21. Heft in eigen hand
22.
Projecten ISP
23. Terug in de maatschappij
24. Dakness at the break of noon / Bob Dylan, met vertaling
25. Afgezakte zorg
26. Gedicht "Open (Kook0boek"
27. Ode aan Word
28. Het spel van geven en nemen, met de klant als toeschouwer?
29, FDA slaat alarm: ADHD-medicatie veroorzaakt zelfmoord en agressie
30 gedicht: "Wie anders dan jij"
31. Wie ben ik? Zelfkennis is vaak zelfbedrog

Bezoekersgroep ISP:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Bezoekt en vindt!
2. Bezoekersgroep ISP
3. Verslag Bezoekers Bennebroek
4. Zonneheuvel Herberg
5. Dominee Ader
6. Bezoekersgroep 2001
7. Verslag Mathilde Wibauthuis
8. Ziek van eenzaamheid
9. Moeder laat zoon uit huis halenDakloosheid:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Oprichting DTV
2. Stadsdebat Haarlem
3. Onderzoek Dakloosheid NH 1999
4. Boot in het Spaarne
5. Onderzoek Hogeschool
6. Sociaal Logement Purmerend vervolg onderzoek Hogeschool
7. Daatjes-Maatjes Project
8. CliŽntenraad Leger des Heils Haarlem
9. Slotverklaring (op)Sporen van Ontspoorden
10. Samenwerken met het DTV


Drugsgebruik e.d,:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. MDHG
2. Landelijk Steunpunt Druggebruik
3. ISP-Overweging druggebruik
4. ISP-bode 54
5. Reportage“Onkruid wieden verruimt de geest”
6. Reactie Arta/Lievegoed-verslavingszorg


Eerste en andere lijnen GGZ:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Wat is GGZ
2. Zicht op 1elijn
3. Doorzichtig
4. Korte Lijnen
5. 1e en 2e lijn ggz
6. kort verslag minicongres ISP
7. Onderscheid 1e en 2e lijn
8. Korte Lijnen 2001


Eerstelijns GGZ:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Huisarts en GGZ
2. Interview Huisarts Han Jacobs
3. Interview Eerstelijnspsycholoog Frits Bosch
4. Maatschappelijk Werk
5. Minicongres ISP: de Uitdaging van de Eerste Lijn GGZ
6. Broeder Dirkx
7. Brief Minister Hoogervorst
8. congres versterking eerste lijn
9. Huisartsen en Thuiszorg moeten beter samenwerken
10.Eerstelijnspsychologen in de basisverzekering
11. WEEKEND 1e lijn ggz cliënten

Eerstelijns partijen in de GGZ:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Huisarts
2. AMW, eerstelijnspycholoog
3. Samen zoeken naar Meerwaarde
4. Inleidingen Minicongres de Uitdaging van de 1e Lijn
5. congres versterking eerste lijn


Huiselijk geweld
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Meldpunt Huiselijk geweld
2. Verwijsgids Huiselijk geweld
3. Verwaarloosd, mishandeld en Bejaard
4. Burger blijkt gevoeliger voor bedreiging

5. Project Huiselijk Geweld: Regionalisering en bestuurlijke besluitvorming


Indicatie:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. RIO Zuid Kennemerland
2. Verslag bijeenkomst CIZ


Inkomen
zie: Werk en Inkomen


ISP zelf:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Project ISP
2. Halfjaarverslag 2002
3. ISP Commentaar
4. Analyse ISP 2002
5. Pers over ISP
6. Ridder Ton de Vries
7. Historisch Overzicht
8. Jaarverslagen
9. Vooraankondiging minisymposium
10. Kan ik u helpen? Hoe ver moet een InfoPunt gaanÖ
11. Belangen behartigen van cliŽnten in de geestelijke gezondheidszorg : de zorg bekeken
12. Nieuwe Bestuursleden ISP
13.
Projecten ISP
14. Essentie van het ISP vanuit ervaringsdeskundige
15. Conferentie: “ MORGEN WORDT ALLES BETER’’ 23 september 2005 (Inleiding ISP)
16. Stagelopen bij het InformatieSteunPunt
17. Oranjefonds kent subsidie toe voor NEXUS-registratiestysteem
18 Themabijeenkomst ISP: Wie ben ik?
19. Een frisse wind waait door het ISP.
20. Altijd feest bij het ISP
21. Standwerkzaamheden ISP
22. "Wie ben ik" bijeenkomsten ISP

Jeugd:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Gestolen kinderen
2. Wet Jeugdzorg
3. Nota Jeugd Terecht
4. Als je acht jaar op straat loopt
5. KINDERDIEVEN, een relaas over gelegaliseerde kinderroof
6. Ďt belang van het kind is een lege huls
7. Een provee van bekwaamheid: Jeugdzorg
8, Discussie onderwijs & Iederwijs: Leren komt vanzelf
9. Laafbijeenkomst intercultureel vrijwilligerswerk

Maatschappelijke dienstverlening:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Humanitas
2. Algemeen maatschappelijk Werk
3. Sociaal Juridisch Spreekuur
4. Meldpunt Huiselijk geweld
5. Minicongres
6. Interview Welzijnswerk Ton Tax
7. Sociaal Juridisch Spreekuur 2.
8. Welzijnswerk
9. Sociaal Team Zandvoort
10. Oproep Thuiszorg
11. Verwijsgids Huiselijk geweld
12. Verwaarloosd, mishandeld en Bejaard
13. Burger blijkt gevoeliger voor bedreiging

14. Project Huiselijk Geweld: Regionalisering en bestuurlijke besluitvormingMantelzorg:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. LOT
2. Meldpunt Vrijwilligershulp
3. Ontstaan Meldpunt
4. mantelzorg en vergoeding
5. welzijn ouderen
6. Allochtone mantelzorger vaak overbelast
7.
Laafbijeenkomst intercultureel vrijwilligerswerk


Medezeggenschap:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. PIM
2. Evaluatie WMCZ
3. Discussiestuk Medezeggenschap in economisch perspectief


Minima:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Release
2. Miss Minima
3. Platform Minima Organisaties
4. Commentaar Werk en Inkomen
5. Schuldhulpverlening moet integraal
6. De WBB en het Labyrint
7 PC-Plan voor minima gezinnen en ex-Dak- en Thuislozen
8. De arre(n)moede-rap


Openbare Geestelijke Gezondheidszorg:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. OGGZ Convenant ZK
2. Convenant Haarlemmermeer
3. Filosofie OGGZ

Persoonlijk
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. ’Zelf doen’!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2. Afscheid nemen van je hulpverlener, hoe doe je dat?
3. Gedicht: Leven en overleven
4. Interview met PMO-medewerker
5. Daniël Bijlsma stelt zich ook voor
6. Margriet Senneker stelt zich voor
7. Verhaal ervaringsdaskundige ME

8.  Silvia Georgieva
9. Hanane Akraoui
10. Het levensdoel / door Thea Hueting
11. 'Ik' / door John Weijers

PGB:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. PGB-hoekje
2. PGB GGZ
3. Persoonsgebonden Budget


Psychische handicaps:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Angst en paniek
2. zorgafhankelijkheid
3. stemmen redden
4. Knelpunten 1
5. Angst
6. Drieluik_Acceptatie
7. Huisarts in de ggz
8. Afscheid Romme
9. Anoiksis
10. reactie op Volkskrant
11. Lachen is gezond
12. Omgaan met je beperking
13. Project Stimulering
14. Lotgenoten
15. Bram Bakker
16. Zelfbeschadiging
17. LEZING IN KOINONIA OVER ADHD
18. Terug in de maatschappij
19. ’Zelf doen’!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
20, Mensen met chronische psychiatrische problemen zijn de grote verliezers

Reclassering
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Interview met X over zijn ervaring met de reclassering
2. OM straffen zonder rechter

Relatie 2e lijn en 1e lijn:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Kwartiermaken
2. CliŽntenpanel NetcliŽnten


Samenwerking in maatschappij:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Platform Minima Organisaties Haarlem e.o.
2. Basishuis
3. ledenraad EMM
4. Opening Basishuis
5. Platform Minima Organisaties
6. Samenwerken met het DTV
7. Interview met PMO-medewerker
8. Ruilhandelsyteem

Schulden
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Schulden op de werkvloer vaker een probleem
2. Plannen voor strengere aanpak wanbetalers


Sociale uitsluiting:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Sociale Uitsluiting
2. Daatjes-Maatjes
3. NIMBY 1
4. NIMBY vervolg
5. Time-Out Tienermoeders Amsterdam
6. Baanbreker Enkhuizen
7. Overleven
8. Leven
9. Lezing Prof. v. Danzig: Uitsluiting vs. Beslotenheid


SuÔcide:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. ISP-bode 2000
2. m.n. Mirjam,
3. Aanbevelingen
4. Interview Coen Mensing,
5. Website
6. Bram Bakker
7. ADHD-medicatie veroorzaakt zelfmoord en agressie


Tijdschriften:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Kronkel
2. Onderste Boven & Plus Minus


Tweedelijns GGZ:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Uitzichtloos
2. CliŽntenbelangenbureau KAM
3. Knelpunten 1
4. knelpunten 2
5. Redevoering Gerard Plessius
6. Bram Bakker
7. Geven en nemen, en waar blijft de klant
8. Een op de zes erpleeghuizen "Riscogeval"
9, Pijn na de psychiater
10. Afscheid nemen van je hulpverlener, hoe doe je dat?
11. Gedicht: Leven en overleven
12. Duo Onbekend
13. Psychiatrische diagnoses nog steeds gebruikt voor politieke doeleinden
14. Psychiater Bram Bakker
15. Tentoonstelling de Psychiatrie ontmaskerd.
16. Het gevaar van verslaving aan pillen
17. onbekend maakt onbemind


Vrijetijdsbesteding:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Betaalbare Vakanties
2. Dynamos
3.
Vrijwilligers !!!
4. Vrijwilligers gezocht voor projecten
5. Ruilhandelsysteem
6. De VAAS

Werk en psychische handicap:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Werktredenplan
2. Zelfwerkzaam
3. ITA Jan Stevens
4. Pesten op het Werk
5. Stress op het werk
6. Arbeid en Psychiatrie
7. WAO en bijverdienen
8. Commentaar Werk en Inkomen
9. Herintreden Maatschappij moeilijk voor ex-psychiatrisch patiënt
10. Introductie van een nieuw op te zetten werkproject in Haarlem


Wet Maatschappelijke Ondersteuning WMO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. grondidee WMO
2. Wet Maatschappelijke Ondersteuning
3. Minisymposium “10 jaar ISP: De Kracht van het zelfdoen

4. Eenvoudiger met minimum aan rompslomp
5. Invoering kan pijnloos
6. Wijksteunpunten
7. Commentaar ISP
8. e-mail correspondentie Staatssecretaris Ross: besteding van de AWBZ-gelden


Werk en Inkomen:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Commentaar: Werk en Inkomen
2. Persoonsgebonden Budget
3. Bezem voor Werk en Inkomen
4.. De WBB en het Labyrint
5. Ruilhandelsysteem
6. VERPLICHT-VRIJWILLIG(ERSWERK
7, Cursus Omgaan met Computer

Wonen:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Wonen om zorg
2. Wooninitiatieven winnen prijs Aedes
3. Stichting Wizzz
3. Huizen voor kansarmen


Zelfhulp:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Anoiksis
2. Psychianders
3. Grenzen Zelfhulp
4. Gerrit
5. Marokkaanse buurtvaders

Zelforganisaties in de 1e lijn:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. HoteldeBotel
2. ISP-bodes zelfhulp
3. VAAS
4. ISP1 5jr.
5. ISP2
6. ISP3
7. ISP minicongres
8. Analyse ISP
9. PERS over ISP
10. Nachtopvang in Zelfbeheer Utrecht
11. ISP in A&M
12. stichting Weerklank
13. Minisymposium “10 jaar ISP: De Kracht van het zelfdoen
14. Stichting Weerklank
15. Stichting Wizzz

 
© informatiesteunpunt.nl 2004 | Hosted by EQS hosting | Ricardo van Driest, Martien Luijcks