'Ver'-zoekjes

Zoek op thema

Medewerkers
 
paradijs
Links

Regionale Zelforganisaties

CliŽntenbond Ken'land, Amstel- & Meerlanden - Actieve afdeling van landelijke CliŽntenbond

Dak- en Thuislozen Verbond N. Holland

Wonen in Zelfbeheer Zonder Zorgen WIZZZ woonondersteuning voor ex-daklozen in regio Kennemerland

Anti discriminatiebureau Haarlem - Links met diverse mogelijk gediscrimeerde groepen

NetcliŽnten -Voor en door GGZ-cliënten met ervaringsverhalen

Vereniging Onderling Sterk:
Komt op voor de belangen van verstandelijk (en lich.) gehandicapten

CBB de Hoofdzaak NHN - CliŽntenbelangenbureau Alkmaar


Amsterdams PatiŽnten- en Consumenten Platform - Amsterdamse koepel cliënten- en familie-organisatie

De Keerkring - Antropsofische patiŽntenvereniging Haarlem, lid Antroposane

Het Platform Belangenbehartiging Mantelzorg Zuid Kennmerland
de stem van de mantelzorger

Koinonia Sociëteit voor alleengaanden

Toby Vroegh uitgeverij Scheurkalender


Ruilhandelsysteem - Lid van Letsland https://www.hoedoe.nl/geld/hoe-bedrijf-ik-ruilhandel


Corridor Rotterdam
- Brede vorm van dienstverlening

Informatiecentrum Rotterdam - Basisberaad

Buurtwebsite - Amsterdamse buurten Haarlem

Stichting Time-out - Opvang vrouwen met geweldservaring & Cliëntencentrum Limburg

Platform Minima Organisaties Haarlem e.o.- Platform klantenorganisaties Sociale Dienst & UWV


Participatieraad Haarlem


Regionale Ondersteuningsorganisaties

Het Open Huis Schalkwijk - Ondersteuning o.a. 10 taallessen in groep voor Ä15

Netwerk Vrijwilligerhulp Zuid-Kennemerland, - Koepel van dienstverlenende vrijwilligersorganisaties

Regionaal Overig

Provincie Noord Holland

Stichting Welzijnswerk-Haarlem - Regionaal welzijnswerk; landelijke koepel

Praktijk voor psychologische hulpverlening - Eerstelijnspsychologenpraktijk te Haarlem / lid LVE

Kontext - Maatschappelijke Werk Zuid Kennemerland


Stichting Welzijn Castricum

Herstelacademie Haarlem en Meer


Landelijke Zelfhulporganisaties

De Woonbond Stem van hurend nederland

Stichting Pijn - Over pijn en pijnbestrijding vanuit de klant zelf

Vereniging Manisch Depressieven en betrokkenen

Verniging Anoiksis - CliŽnten met psychotische en schizofrene problemen

Landelijke Vereniging Thuislozen - Belangenvereniging van en voor (dak- en) Thuislozen

Stichting Ex6 - Organisatie voor mensen met SuÔcidale gedachten

Stichting Weerklank - Lotgenotengroep van mensen die stemmen horen

Stichting Kernzaak: zelforganisatie jongens en mannen met zaadbalkanker

Stichting SH Jong: zelforganisatie jongeren met gehoorsproblemenLandelijke Ondersteunersorganisaties

Landelijke Ondersteuners Cliëntenraden - Ondersteunt Cliëntenraden in o.a. Geestelijke Gezondheidszorg


Netwerk Informatiecentra / Trimbos Instituut - Onderzoekt geestelijke gezondheidszorg

Pandora - Informatiecentrum

NIVEL - Informatie en onderzoek naar de eerste lijn zorg

SEV -
Innovatie in Wonen


Landelijk overig

Ministerie VWS - Volksgezondheid Welzijn en Sport

Eerste en Tweede Kamer Staten Generaal - Parlement

Zorgverzekeraars Nederland - Koepel van zorg-financiers

Kindertelefoon

De Luisterlijn - 24-uurs Steunverlening via de telefoon

Movisie - Instituut voor maatschappelijke ontwikkeling en ondersteuning

Korrelatie

Landelijk Steunpunt Vrouwen en Bijstand
Informatie

Medicijneninfo (bijwerkingen) -Geneesmiddelen ziektebeelden-info /////// ook Engelstalige Site medicijnen

Innerned - Forum voor Psychosociale onderlinge steun (vraag uw zorgverzekeraar of vergoed wordt)

Alzheimer informatie

Interapy - behandeling via internet.(ism UVA&Mentrum)


Informatie Kanker alternatief bekeken - Kanker Actueel

Alternatief medisch handboek
: Paradijsvogel

Happy Lifestyle: Haal het beste uit je leven, Wees jezelf, Jij bent uniek: Bianca Lifestylecoac
h

Alternatieve Geneeswijzer
- een complete lijst alternatieve geneeswijzen en vergoedingen vanuit de Aanvullende zorgverzekeringen

Antroposofische GGZ Lievegoed en Arta - Zowel Psychiatrische als Verslavingsproblemen


WAO informatie - info over WAO

KEAC - Klinisch Ecologisch Allergie Centrum

 
© informatiesteunpunt.nl 2004 | Hosted by EQS hosting | Ricardo van Driest, Martien Luijcks